: Belangrijke informatie en aanbevelingen

Belangrijke informatie en aanbevelingen
BELANGRIJK

INTERIEURUITRUSTING

Rijd nooit met open dashboardkastje: het kan de passagier in geval van een botsing verwonden.

De aansteker wordt erg heet. Hanteer hem voorzichtig en sta het gebruik niet aan kinderen toe om het risico van brand of brandwonden te voorkomen. Controleer na gebruik altijd of de aansteker is uitgeschakeld.

IMPERIAAL/SKIDRAGER

 • Controleer na een korte rit of de bouten van de bevestigingen nog goed zijn vastgedraaid.

Overschrijd nooit het maximum toegestane draagvermogen (zie hoofdstuk "Technische gegevens").

Verdeel de lading gelijkmatig en houd bij het rijden rekening met een verhoogde zijwindgevoeligheid.

INBOUWVOORBEREIDING VOOR AUTORADIO

Als men na aanschaf van het voertuig een autoradio wil laten installeren, dient men vooraf contact op te nemen met het gespecialiseerde personeel van het Fiat Servicenetwerk dat de geschikte apparatuur kan aanraden die geen negatieve invloed heeft op de laadtoestand van de accu. Een overmatige belasting bij afgezette motor beschadigt de accu en kan de garantie op de accu doen vervallen.

MILIEUBESCHERMING

Onder normale gebruiksomstandigheden worden de katalysator en het dieselroetfilter (DPF) erg warm. Parkeer het voertuig niet op licht ontvlambaar materiaal (gras, droge bladeren, dennennaalden enz.): brandgevaar.

INTERIEUR

Gebruik nooit ontvlambare producten zoals petroleum of wasbenzine voor het reinigen van het interieur van het voertuig. De elektrostatische lading die door het wrijven tijdens het reinigen ontstaat, kan brand veroorzaken.

Bewaar geen spuitbussen in het voertuig: ontploffingsgevaar. Spuitbussen mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen boven 50ºC.

Wanneer het voertuig in de zon staat, kan de binnentemperatuur deze waarde ruim overschrijden.

VOEDING

Wijzigingen of reparaties aan het brandstoftoevoersysteem die niet correct zijn uitgevoerd en waarbij geen rekening wordt gehouden met de technische systeemgegevens, kunnen storingen in de werking en zelfs brand tot gevolg hebben.

TIPS VOOR HET LADEN (Punto VAN versies)

Abrupt remmen of slecht wegdek kunnen onverhoedse bewegingen van de lading veroorzaken met mogelijk gevaarlijke situaties voor de bestuurder en passagiers: zet vóór vertrek de lading stevig vast met behulp van de scheidingswand. Gebruik kabels, touwen of riemen die sterk genoeg zijn om de voorwerpen vast te houden die vastgezet moeten worden.

 

BELANGRIJK

IMPERIAAL/SKIDRAGER

De wettelijke voorschriften betreffende de maximale afmetingen moeten altijd in acht worden genomen.

INBOUWVOORBEREIDING VOOR AUTORADIO

Neem voor aansluiting op de inbouwvoorbereiding voor de radio contact op met het Fiat Servicenetwerk om elk probleem te voorkomen dat de veiligheid van het voertuig in gevaar kan brengen.

CARROSSERIE

Om de esthetische eigenschappen van de lak te behouden, mogen er geen schuur- en/of polijstmiddelen voor het reinigen van het voertuig worden gebruikt.

Niet wassen met rollen en/of borstels in autowasstraten. Was het voertuig uitsluitend met de hand en gebruik pH-neutrale reinigingsmiddelen; droog af met een vochtige leren zeem. Schuur- en/of polijstmiddelen mogen niet gebruikt worden om het voertuig schoon te maken. Vogelpoep moet zo snel en zo goed mogelijk verwijderd worden, omdat hierin bijzonder agressieve zuren aanwezig zijn. Vermijd (indien mogelijk) om het voertuig onder bomen te parkeren; verwijder plantaardige harsen onmiddellijk omdat deze, als ze drogen, alleen verwijderd kunnen worden met schuur- en/of polijstmiddelen die ten zeerste afgeraden worden omdat ze de karakteristieke matheid van de lak kunnen aantasten. Gebruik geen onverdunde ruitensproeiervloeistof om de voorruit en achterruit te reinigen; verdun dit met minstens 50% water. Gebruik alleen onverdunde ruitensproeiervloeistof wanneer de buitentemperaturen dit vereisen.

INTERIEUR

Gebruik nooit alcohol, benzine en hiervan afgeleide producten om het dashboard en het glas van het instrumentenpaneel te reinigen.

 

BELANGRIJK

CARROSSERIE

Schoonmaakmiddelen verontreinigen het milieu. Was het voertuig daarom op een plaats waar het afvalwater direct wordt opgevangen en gezuiverd.

 

 

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Launch-control programma
  Geldig voor wagens: met Launch Control / DSG met 6 versnellingen en dieselmotoren met een vermogen hoger dan 125 kW of benzinemotoren zwaarder dan 140 kW. Het launch control-programma maakt een m ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). -aansluiting USB
  Steek de USB-stick in de USB-aansluiting of sluit het USB-apparaat via een kabel (niet meegeleverd) op de USB-aansluiting aan. Gebruik geen USB-verdeelstekker om beschadiging van het systeem t ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024