Citroen C3: Stuurkolomschakelaars - Type 1

Radio: Selecteren van de vorige/volgende voorkeuzezender.

Selecteren van het vorige/volgende item van een menu of een lijst.

Media: Selecteren van de vorige/volgende track Selecteren van het vorige/volgende item van een menu of een lijst.

Radio: Kort indrukken: weergave van de zenderlijst.

Lang indrukken: bijwerken van de lijst.

Media: Kort indrukken: weergave van de tracklist.

Lang indrukken: weergave van de beschikbare sorteeropties.

Veranderen van geluidsbron (Radio; USB; AUX, als een apparaat is aangesloten; CD; Streaming).

Bevestigen van een selectie.

Verhogen van het geluidsvolume.

Verlagen van het geluidsvolume.

Geluid onderbreken/weer inschakelen door het gelijktijdig indrukken van de volumetoetsen.

  Basisfuncties

  Als bij draaiende motor op de toets wordt gedrukt, wordt het geluid onderbroken. Als bij afgezet contact op de toets wordt gedrukt, wordt het systeem ingeschakeld. Regeling van het geluids ...

  Stuurkolomschakelaars - Type 2

  Gesproken commando's : Kort indrukken: gesproken commando's van de smartphone via het systeem. Verhogen van het geluidsvolume. Verlagen van het geluidsvolume. Geluid onderbreken/herstellen. ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Afspeelmethode
  Druk op MENU. Selecteer "Media". Bevestig met OK. Kies de gewenste afspeelmethode. Bevestig met OK om de wijzigingen op te slaan. Er zijn verschillende afspeelmethodes: Normaal: ...

  Peugeot 208. Internet-browser
  Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven. of Druk op "Connectiviteit" om naar de functie "Internet-browser" te gaan. Druk op "Internet-browser" om de ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023