Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024): Koelvloeistoftemperatuurmeter

Meters

Bij draaiende motor:

 • in zone A, de temperatuur is in orde,
 • in zone B, de temperatuur is te hoog.

  Dit waarschuwingslampje en het waarschuwingslampje STOP gaan branden op het instrumentenpaneel, in combinatie met de weergave van een melding en een geluidssignaal.

Stop zo snel mogelijk op een veilige plaats.

Wacht enkele minuten voordat u de motor afzet.

Open nadat u het contact hebt afgezet voorzichtig de motorkap en controleer het koelvloeistofniveau.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over het controleren van niveaus.

Onderhoudsindicator

Onderhoudsindicator

De onderhoudsindicator geeft aan hoeveel kilometer u nog verwijderd bent van de eerstvolgende onderhoudsbeurt volgens het onderhoudsschema van de fabrikant.

Deze termijn wordt berekend op basis van de laatste reset van de onderhoudsindicator en is afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers en de verstreken tijd sinds de laatste onderhoudsbeurt.

Bij de BlueHDi-uitvoeringen met dieselmotor heeft de mate van vervuiling van de motorolie ook invloed op de berekening (volgens land van bestemming).

De afstand tot de eerstvolgende beurt is meer dan 3000 km Als het contact wordt aangezet, verschijnt er geen onderhoudsinformatie op het display.

De afstand tot de eerstvolgende beurt is 1000 tot 3000 km Als het contact wordt aangezet, gaat gedurende 5 seconden de onderhoudssleutel branden. De kilometerteller geeft de resterende kilometers tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt aan.

Voorbeeld: de afstand tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt bedraagt 2800 km.

Als het contact wordt aangezet, geeft het display gedurende 5 seconden het volgende aan :

5 seconden na het aanzetten van het contact, verdwijnt de sleutel; de teller geeft de kilometerstand aan.

De afstand tot de eerstvolgende beurt is minder dan 1000 km Voorbeeld: de afstand tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt bedraagt 900 km.

Als het contact wordt aangezet, geeft het display gedurende 5 seconden het volgende aan:

5 seconden na het aanzetten van het contact treedt de kilometerteller weer in werking en blijft de sleutel branden om aan te geven dat er binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

De afstand tot de eerstvolgende beurt is overschreden Als het contact wordt aangezet, gaat gedurende 5 seconden de sleutel knipperen om aan te geven dat de onderhoudswerkzaamheden zo spoedig mogelijk uitgevoerd moeten worden.

Voorbeeld: u hebt de afstand tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt met 300 km overschreden.

Als het contact wordt aangezet, geeft het display gedurende 5 seconden het volgende aan:

5 seconden na het aanzetten van het contact treedt de kilometerteller weer in werking en blijft de sleutel branden.

Bij de BlueHDi-uitvoeringen met dieselmotor wordt deze waarschuwing, zodra het contact is aangezet, gecombineerd met het permanent branden van het verklikkerlampje Service.

Bij de berekening van de resterende hoeveelheid af te leggen kilometers kan ook de factor tijd worden meegewogen, afhankelijk van de rijgewoontes van de bestuurder.

De sleutel kan dus ook gaan branden als het interval in tijd sinds de laatste onderhoudsbeurt, zoals vermeld in het onderhoudsschema van de fabrikant, is overschreden.

Bij de BlueHDi-uitvoeringen met dieselmotor kan de sleutel ook eerder gaan branden, afhankelijk van de kwaliteit van de motorolie (volgens land van bestemming).

De afname van de kwaliteit van de motorolie is afhankelijk van de rijomstandigheden van de auto.

Op 0 zetten van de onderhoudsindicator

Op 0 zetten van de onderhoudsindicator

De onderhoudsindicator moet na elke onderhoudsbeurt op 0 gezet worden.

Als u zelf het onderhoud van uw auto uitvoert, zet dan het contact af en:

 • Druk op deze knop en houd deze ingedrukt,
 • Zet het contact aan; de kilometerteller begint terug te tellen,
 • Laat de knop los als het display "=0" aangeeft; de sleutel verdwijnt.

Als u na deze handeling de accu wilt loskoppelen, vergrendel dan de auto en wacht minimaal 5 minuten. Het op 0 zetten van de onderhoudsindicator zal anders niet worden opgeslagen.

Opnieuw weergeven van de onderhoudsinformatie

U kunt op elk moment de onderhoudsinformatie weergeven.

 • Druk op deze knop.

De onderhoudsinformatie wordt enkele seconden weergegeven en verdwijnt vervolgens weer.

  Meters

  ...

  Motorolieniveaumeter

  Bij uitvoeringen met een motorolieniveaumeter wordt bij het aanzetten van het contact eerst de onderhoudsindicator weergegeven en vervolgens gedurende enkele seconden het motorolieniveau. Een con ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Grote wieldoppen
  Afb. 81 Grote wieldop verwijderen. Om bij de wielbouten te komen, moeten de grote wieldoppen verwijderd worden. Verwijderen Trek de grote wieldop met de draadbeugel van het wiel los afb. ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Handbediening
  In deze sequentiële stand kunt u zelf schakelen. Zet de selectiehendel in de stand M. Beweeg de selectiehendel kort naar voren om op te schakelen. Beweeg de selectiehendel kor ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024