Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024): Starten van de motor

Starten van de motor

 • Zet bij een handgeschakelde versnellingsbak de versnellingshendel in de neutraalstand.
 • Houd, als de elektronische sleutel zich in de auto bevindt, het koppelingspedaal volledig ingetrapt.

of

 • Selecteer bij een automatische transmissie de stand P of N.
 • Houd, als de elektronische sleutel zich in de auto bevindt, het rempedaal stevig ingetrapt.

Druk kort op de " START/STOP "- knop en houd daarbij het pedaal ingetrapt tot de motor draait.

Het stuurslot wordt ontgrendeld en de motor start.

Bij uitvoeringen met een dieselmotor wordt bij temperaturen beneden het vriespunt en/of bij koude motor de motor pas na het doven van het verklikkerlampje "Voorgloeien" gestart.

Als dit lampje gaat branden nadat u op de " START/STOP "-knop hebt gedrukt:

 • Moet u bij een handgeschakelde versnellingsbak het koppelingspedaal ingetrapt houden tot het lampje uitgaat en niet nogmaals op de " START/STOP "-knop drukken voordat de motor is aangeslagen.

  of

 • Moet u bij een automatische transmissie het rempedaal ingetrapt houden tot het lampje uitgaat en niet nogmaals op de " START/STOP "-knop drukken voordat de motor is aangeslagen.

De elektronische sleutel van het keyless entry and start-systeem moet zich binnen de detectiezone bevinden.

Als de elektronische sleutel niet in deze zone wordt gedetecteerd, verschijnt een melding.

Verplaats de elektronische sleutel naar deze zone zodat de motor kan worden gestart.

Als dit niet lukt, raadpleeg dan de rubriek "Sleutel niet gedetecteerd - Noodprocedure voor het starten".

Als aan een van de voorwaarden voor het starten niet wordt voldaan, wordt ter herinnering een melding op het instrumentenpaneel weergegeven.

In sommige gevallen moet het stuurwiel heen en weer worden bewogen terwijl de " START/STOP "-knop wordt ingedrukt om het stuurslot te ontgrendelen; u wordt hiervan via een melding op de hoogte gebracht.

Verlaat om veiligheidsredenen nooit de auto terwijl de motor nog draait.

  Starten /Afzetten van de motor met keyless entry and start

  ...

  Afzetten van de motor

  Zet de auto stil en laat de motor stationair draaien. Zet bij een handgeschakelde versnellingsbak de versnellingshendel in de neutraalstand. of Selecteer bij een automatische transmissi ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Doorgeven van "Gevarenzones"
  Om het doorgeven van gevarenzones toe te staan moet u aanvinken de optie: "Waarschuwingen voor risicozones toestaan". Druk op Navigatie om de hoofdpagina weer te geven. of Druk op d ...

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Brandstofvoorraad
  Afb. 128 Brandstofindicator. De weergave afb. 128 verschijnt alleen bij ingeschakeld contact. Zodra de wijzer in het reservebereik komt, gaan de rode led onderin en het controlelampje brande ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024