Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024): Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024) / Storingen verhelpen / 12V-accu / Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

Als de accu van uw auto ontladen is, kan de motor worden gestart met een hulpaccu (externe accu of een accu van een andere auto) en startkabels of een startbooster.

Start de motor nooit door een acculader aan te sluiten.

Gebruik nooit een startbooster van 24 V of hoger.

Controleer eerst of de nominale spanning van de hulpaccu 12 V bedraagt en of de capaciteit van de hulpaccu minimaal gelijk is aan die van de ontladen accu.

De twee auto's mogen elkaar niet raken.

Schakel alle stroomverbruikers (autoradio, ruitenwissers, verlichting enz.) van beide auto's uit.

Zorg ervoor dat de startkabels zich niet in de buurt van bewegende delen van de motor (ventilateur, riem enz.) bevinden.

Koppel de pluspool (+) van de accu niet los terwijl de motor draait.

Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

 • Beweeg, indien uw auto hiermee is uitgerust, het kunststof kapje van de pluspool (+) omhoog.
 • Sluit de rode kabel aan op de pluspool (+) van de ontladen accu A (bij het gebogen metalen gedeelte) en vervolgens op de pluspool (+) van de hulpaccu B of de startbooster.
 • Sluit de groene of zwarte kabel aan op de minpool (-) van de hulpaccu B of de startbooster (of op het massapunt van de auto met de hulpaccu).
 • Sluit het andere uiteinde van de groene of zwarte kabel aan op het massapunt C van de auto met de lege accu.
 • Start de motor van de auto met de hulpaccu en laat deze gedurende enkele minuten draaien.
 • Stel de startmotor in werking van de auto met de lege accu en laat de motor draaien.

  Als de motor niet direct start, zet dan het contact af en wacht even alvorens een nieuwe poging te doen.

 • Wacht tot de motor stationair draait en neem dan de kabels in omgekeerde volgorde los.
 • Breng, indien uw auto hiermee is uitgerust, het kunststof kapje aan op de pluspool (+).
 • Laat de motor minimaal 30 minuten draaien, rijdend of stilstaand, om het laadniveau van de accu op een correct peil te krijgen.

Een aantal functies, waaronder het Stop & Start-systeem, is niet beschikbaar als de laadtoestand van de accu onvoldoende is.

  Toegang tot de accu

  De accu bevindt zich onder de motorkap. Voor toegang tot de (+) klem: ontgrendel de motorkap met de ontgrendelingshendel in het interieur en maak aan de buitenzijde de veiligheidshaak l ...

  12V-accu opladen met een acculader

  Voor een optimale levensduur van de accu is het noodzakelijk om het laadniveau van de accu op een voldoende peil te houden. In sommige gevallen kan het dan ook nodig zijn om de accu op te laden: ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Storing
  Als bij aangezet contact dit verklikkerlampje gaat branden in combinatie met een geluidssignaal en een waarschuwingsmelding op het display, duidt dit op een storing in de transmissie. In dit ge ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Achterlichten
  Parkeerlicht (R10W). Remlicht (P21W). Richtingaanwijzers (PY21W). Achteruitrijlicht (P21W), rechts ou mistachterlicht (PR21W), links Lampen vervangen Deze lampen kunnen vanuit d ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024