Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024): Waarschuwingslampjes

Als bij draaiende motor of tijdens het rijden een van de volgende verklikkerlampjes gaat branden, wijst dit op een storing in het desbetreffende systeem en moet de bestuurder actie ondernemen.

Lees in het geval van een storing waarbij een waarschuwingslampje gaat branden de aanvullende informatie, die via een bijbehorende melding wordt weergegeven.

Raadpleeg indien nodig het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Controlelampje Status Oorzaak Acties / Opmerkingen
STOP permanent, in combinatie met een ander waarschuwingslampje, een geluidssignaal en een melding. Dit waarschuwingslampje gaat branden in het geval van een ernstige storing van de motor, het remsysteem, de stuurbekrachtiging enz. of een ernstige elektrische storing. Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats.

Zet het contact af en raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

 

Controlelampje Status Oorzaak Acties / Opmerkingen
Service tijdelijk, in combinatie met de weergave van een melding. Er zijn één of meer kleine storingen gedetecteerd waarbij geen specifiek verklikkerlampje gaat branden. Identificeer de oorzaak van de storing met behulp van de melding op het instrumentenpaneel.

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen, zoals een geopend portier of een roetfilter dat verstopt dreigt te raken (rijd om het roetfilter te regenereren, zodra de omstandigheden dit toelaten, met een snelheid van minimaal 60 km/h totdat het verklikkerlampje dooft).

Raadpleeg in andere gevallen, zoals een storing in het bandenspanningscontrolesysteem, het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

permanent, in combinatie met de weergave van een melding. Er zijn één of meer ernstige storingen gedetecteerd waarbij geen specifiek verklikkerlampje gaat branden. Identificeer de oorzaak van de storing met behulp van de melding op het instrumentenpaneel en raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.
permanent, in combinatie met het knipperen en vervolgens blijven branden van de onderhoudssleutel. Het onderhoudsinterval is overschreden. Alleen bij uitvoeringen met een BlueHDi-dieselmotor.

Laat het onderhoud aan uw auto zo snel mogelijk uitvoeren.

Remsysteem permanent. Het remvloeistofniveau is te laag. Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats.

Vul het niveau bij met een vloeistof voorzien van een artikelnummer van CITROËN.

Als het probleem zich blijft voordoen, laat het systeem dan controleren door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

permanent, in combinatie met het waarschuwingslampje ABS. Er is een storing in de elektronische remdrukregelaar (REF). Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats.

Laat het systeem controleren door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Antiblokkeer-systeem (ABS) permanent. Er is een storing in het antiblokkeersysteem. De normale remwerking blijft behouden.

Rijd voorzichtig met lage snelheid en raadpleeg zo snel mogelijk het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Dynamische stabiliteits-controle (ESP/ASR) knippert. De ESP-/ASR-regeling is actief. Deze functie verbetert de aandrijving en zorgt voor een betere koersstabiliteit als de wielen te weinig grip hebben of de auto uit de koers dreigt te raken.
permanent. Storing in het ESP-/ASR-systeem. Laat het systeem controleren door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.
Zelfdiagnose motor permanent. Er is een storing in de emissieregeling. Het verklikkerlampje moet doven als de motor wordt gestart.

Raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats als dit niet het geval is.

knippert. Er is een storing in het motormanagement-systeem. Kans op beschadiging van de katalysator.

Laat dit controleren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

permanent, in combinatie met het verklikkerlampje SERVICE. Er is sprake van een lichte motorstoring. Laat dit controleren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.
permanent, in combinatie met het verklikkerlampje STOP. Er is sprake van een ernstige motorstoring. Zet de auto zo snel mogelijk op een veilige plaats stil.

Parkeer de auto, zet het contact af en neem contact op met het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats

Stuurbekrachtiging* permanent. Er is een ernstige storing in de stuurbekrachtiging. Rijd voorzichtig en met lage snelheid.

Laat het systeem nakijken door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Voet op het koppelingspedaal* permanent. In de STOP-stand van het Stop & Start-systeem wordt de motor niet gestart als u het koppelingspedaal slechts gedeeltelijk intrapt. Trap het koppelingspedaal helemaal in zodat de motor gestart kan worden.
Een of meer portieren geopend permanent, in combinatie met een melding die het desbetreffende carrosseriedeel aangeeft. Bij een snelheid lager dan 10 km/h is een portier of de achterklep niet goed gesloten. Sluit het desbetreffende carrosseriedeel.
permanent, in combinatie met een melding die het desbetreffende carrosseriedeel aangeeft en een geluidssignaal. Bij een snelheid hoger dan 10 km/h is een portier of de achterklep niet goed gesloten.  
Roetfilter (diesel) permanent, in combinatie met een geluidssignaal en een melding "risico van verstopping roetfilter". Geeft aan dat het roetfilter verstopt begint te raken. Ga als de omstandigheden het toelaten het roetfilter regenereren door met een snelheid van meer dan 60 km/h te rijden tot het lampje dooft.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over de controles, en met name over de controles van het roetfilter.

permanent, in combinatie met een geluidssignaal en een melding "te laag additiefniveau roetfilter". Geeft aan dat het minimumniveau van het brandstofadditief is bereikt. Laat het additiefreservoir zo snel mogelijk bijvullen bij het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over het controleren van niveaus, en met name over het controleren van het additiefniveau.

Lane Departure Warning System* knippert (oranje), in combinatie met een geluidssignaal. Er wordt een rijstrookmarkering aan de rechterzijde overschreden. Draai het stuurwiel de andere kant op om de auto weer in het juiste spoor te brengen.

Zie voor meer informatie de desbetreffende rubriek.

Er wordt een rijstrookmarkering aan de linkerzijde overschreden.
permanent. Het Lane Departure Warning System is defect. Laat het systeem controleren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.
AdBlue (BlueHDi-dieselmotor) permanent zodra het contact is aangezet, in combinatie met een geluidssignaal en een melding van het aantal kilometers dat u nog kunt rijden. De actieradius ligt tussen de 600 en 2400 km. Vul spoedig AdBlue bij of neem contact op met het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

U kunt maximaal 10 liter AdBlue in het reservoir gieten.

knippert, in combinatie met een geluidssignaal en een melding van het aantal kilometers dat u nog kunt rijden. De actieradius ligt tussen de 0 en 600 km. Vul zo snel mogelijk AdBlue bij om storingen te voorkomen of neem contact op met het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

U kunt maximaal 10 liter AdBlue in het reservoir gieten.

knippert, in combinatie met een geluidssignaal en een melding dat starten niet is toegestaan. Het AdBlue-reservoir is leeg: het starten van de motor wordt geblokkeerd door het wettelijk verplichte startblokkerings-systeem. Om de motor te kunnen starten moet u het AdBlue-reservoir bijvullen of contact opnemen met het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

U moet het reservoir bijvullen met minimaal 4 liter AdBlue.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor het bijvullen of voor meer informatie over AdBlue en het SCR-systeem.

Controlelampje Status Oorzaak Acties / Opmerkingen
SCR - emissieregel-systeem (BlueHDi-dieselmotor) permanent zodra het contact is aangezet, in combinatie met het branden van het verklikkerlampje Service en het verklikkerlampje zelfdiagnose motor, een geluidssignaal en een melding. Er is een storing in het SCR-emissieregelsysteem. Deze waarschuwing verdwijnt zodra de uitstoot van uitlaatgassen weer aan de normen voldoet.
knippert zodra het contact is aangezet, in combinatie met het branden van het verklikkerlampje Service en het verklikkerlampje zelfdiagnose motor, een geluidssignaal en een melding met betrekking tot de actieradius. Na bevestiging van de storing in het emissieregelsysteem kunt u maximaal 1100 km afleggen voordat het systeem het starten van de motor blokkeert. Raadpleeg zo snel mogelijk het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats om storingen te voorkomen.
knippert zodra het contact is aangezet, in combinatie met het branden van het verklikkerlampje Service en het verklikkerlampje zelfdiagnose motor, een geluidssignaal en een melding. U hebt de actieradius overschreden die is toegestaan na de bevestiging van de storing in het emissieregelsysteem: het starten van de motor wordt geblokkeerd door het startblokkeringssysteem. Neem verplicht contact op met het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats om de motor weer te kunnen starten.
Laag brandstofniveau permanent, in combinatie met een geluidssignaal en een melding. Als het lampje gaat branden zit er nog ongeveer 5 liter brandstof in de tank.

Vanaf dit moment worden de laatste liters brandstof in de tank aangesproken.

Ga zo snel mogelijk tanken om te voorkomen dat u met een lege tank strandt.

Zolang er niet voldoende brandstof is bijgetankt, gaat dit lampje elke keer dat het contact wordt aangezet opnieuw branden in combinatie met het geluidssignaal en de melding.

Dit geluidssignaal en deze melding worden met een toenemende frequentie herhaald naarmate het niveau daalt en dichter bij de "0" komt.

Inhoud brandstoftank:

 • Benzine: ongeveer 45 liter.
 • Diesel: ongeveer 42 of 50 liter (volgens uitvoering).

Rijd nooit door tot de tank helemaal leeg is, omdat anders het emissieregelsysteem en het injectiesysteem beschadigd kunnen raken.

Veiligheidsgordel(s) niet vastgemaakt of weer losgemaakt** permanent of knippert in combinatie met een geluidssignaal. Een van de veiligheidsgordels is niet vastgemaakt of weer losgemaakt. Trek aan de gordel en klik de gesp vast in de gesphouder.
Veiligheidsgordel links voor niet vastgemaakt of weer losgemaakt* De veiligheidsgordel van de inzittende links voor is niet vastgemaakt of weer losgemaakt.  
Veiligheidsgordel rechts voor niet vastgemaakt of weer losgemaakt* De veiligheidsgordel van de inzittende rechts voor is niet vastgemaakt of weer losgemaakt.  

* Uitsluitend bij het instrumentenpaneel met LCD Picto-display.
** Uitsluitend bij het instrumentenpaneel met LCD Tekst-display.

Controlelampje Status Oorzaak Acties / Opmerkingen
Airbags tijdelijk. Het lampje brandt gedurende enkele seconden en dooft als het contact wordt aangezet. Het lampje moet doven zodra de motor wordt gestart.

Raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats als dit niet het geval is.

permanent. Er is een storing in een van de airbags of de pyrotechnische gordelspanners. Laat dit controleren door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.
Laadstroom accu permanent. Er is een storing in het laadstroomcircuit van de accu (vervuilde of losgeraakte accuklemmen, aandrijfriem dynamo ontspannen of gebroken...). Het lampje moet bij het starten van de motor uitgaan.

Raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats als dit niet het geval is.

Te hoge koelvloeistof-temperatuur permanent. De temperatuur van de koelvloeistof is te hoog. Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats.

Wacht met het eventueel bijvullen van de koelvloeistof tot de motor is afgekoeld.

Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Motoroliedruk permanent. Er is een storing in de motorsmering. Zet de auto zo snel mogelijk stil op een veilige plaats.

Parkeer de auto, zet het contact af en raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Aanwezigheid water in brandstof* permanent. Er bevindt zich water in het brandstoffilter. Risico van beschadiging van het inspuitsysteem bij dieselmotoren.

Raadpleeg zo snel mogelijk het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Bandenspanning te laag permanent, in combinatie met een geluidssignaal en een melding. De bandenspanning van een of meerdere wielen is te laag. Controleer zo snel mogelijk de bandenspanning.

De controle dient bij voorkeur bij koude banden te worden uitgevoerd.

Elke keer nadat u een of meer banden op spanning hebt gebracht en na het verwisselen van een of meer wielen, moet u het systeem resetten.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor meer informatie over het bandenspannings-controlesysteem.

knippert en brandt vervolgens permanent, in combinatie met het verklikkerlampje Service. Er zit een storing in de functie: de bandenspanning wordt niet meer gecontroleerd. Controleer zo snel mogelijk de bandenspanning.

Laat het systeem controleren door het CITROËN-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

Voet op het rempedaal permanent. Het rempedaal wordt onvoldoende stevig ingetrapt. Bij de automatische transmissie moet u bij een draaiende motor en voordat u de handrem vrijzet het rempedaal intrappen om de selectiehendel vanuit stand P in een andere stand te kunnen zetten.

Als u de handrem vrijzet zonder het rempedaal in te trappen, zal dit verklikkerlampje blijven branden.

  Verklikkerlampjes uitgeschakelde functies

  De volgende verklikkerlampjes geven aan dat de desbetreffende functie handmatig is uitgeschakeld. Soms klinkt er ook een geluidssignaal en verschijnt er een melding. Controlelampje Sta ...

  Meters

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Toegang tot het reservewiel
  Het reservewiel bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte. Afhankelijk van het land van bestemming, is er een stalen reservewiel, een lichtmetalen reservewiel of noodreservewiel aanwez ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Kinderzitje op de voorpassagiersstoel
  "Met de rug in de rijrichting" Wanneer een kinderzitje met de rug in de rijrichting op de voorpassagiersstoel wordt geplaatst, moet de stoel in de achterste stand van de verstelling ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024