Hyundai i20: Accucapaciteitsticker

Accu

De werkelijke sticker op de accu kan afwijken van de afbeelding.

 1. CMF65L-BCI: De door HYUNDAI gebruikte naam van de accu
 2. 12V: Nominale spanning
 3. 60Ah(20HR): Nominale capaciteit (in ampère-uur)
 4. 92RC: Nominale reservecapaciteit (in min.)
 5. 550CCA: Koude-test in ampère volgens SAE-norm
 6. 440A: De koude-test in ampère volgens EN-norm
WAARSCHUWING Laden van de accu

Neem bij het laden van de accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • De accu moet uit de auto worden verwijderd en in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden.
 • Houd sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.
 • Houd de accu tijdens het laden in de gaten; beëindig het laden of wijzig de laadstroom wanneer het elektrolyt in de cellen begint te borrelen of de temperatuur van het elektrolyt hoger dan 49ºC wordt.
 • Draag een veiligheidsbril wanneer u de accu tijdens het opladen controleert.
 • Neem de acculader in de onderstaande volgorde los.
 1. Zet de hoofdschakelaar van de acculader uit.
 2. Neem de klem los van de minpool.
 3. Neem de klem los van de pluspool.
 • Schakel vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accu of het laden van de accu alle elektrische verbruikers uit en zet de motor af.
 • Neem de minkabel van de accu altijd eerst los en sluit de minkabel van de accu altijd als laatste weer aan.

  Optimale werking van de accu

  Zorg ervoor dat de accu altijd goed vastzit. Houd de bovenzijde van de accu schoon en droog. Houd de accupolen en de accupoolklemmen schoon, zorg ervoor dat ze goed vastzitten en be ...

  Accu opladen

  Uw auto is uitgerust met een onderhoudsvrije accu. Laad de accu gedurende 10 uur met behulp van een druppellader wanneer de accu in een kort tijd leeggeraakt is (doordat bijv. lampen of i ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Een gesprek aannemen
  Als u gebeld wordt, klinkt een beltoon en verschijnt een pop-upvenster op het scherm. Druk op SRC/TEL. of selecteer "JA" om het gesprek aan te nemen, of Selecteer "NEE" om ...

  Citroen C3. Niveaus controleren
  Controleer deze niveaus regelmatig en respecteer de voorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsschema van de fabrikant. Vul indien nodig bij, tenzij anders aangegeven. Laat in het geval van een ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023