Hyundai i20: Audioafstandsbediening

(indien van toepassing)

Multimediasysteem

Het audio-schakelaarpaneel op het stuurwiel is aanwezig om een veilige manier van rijden mogelijk te maken.

AANWIJZING

Bedien nooit meerdere schakelaars van het audio-schakelaarpaneel tegelijkertijd.

INHOUD ( ) (1)

 • Beweeg de VOLUME-schakelaar omhoog om het volume te verhogen.
 • Beweeg de VOLUME-schakelaar omlaag om het volume te verlagen.

SEEK/PRESET ( ) (2)

Als de SEEK/PRESET-toets gedurende 0,8 s of langer wordt ingedrukt, werkt hij in elke stand als volgt.

Als de RADIO is ingeschakeld Werkt als AUTO SEEK-toets. Deze zal blijven ZOEKEN tot u de toets loslaat.

Als de CDP is ingeschakeld Werkt als FF/REW-toets.

Als de SEEK/PRESET-toets gedurende korter dan 0,8 s wordt ingedrukt, werkt hij in elke stand als volgt.

Als de RADIO is ingeschakeld Werkt als PRESET STATION SELECT toets.

Als de CDP is ingeschakeld Werkt als TRACK UP/DOWN-toets.

MODE ( ) schakelaar (3)

Druk op de MODE toets om de Radio, de CD-speler of AUX (Auxiliary, indien van toepassing) te selecteren.

MUTE ( ) (4, indien van toepassing)

 • Druk op de toets MUTE om het geluid uit te schakelen.

 • Druk op de knop om de microfoon uit te schakelen tijdens een telefoongesprek.

Informatie

Meer informatie over de bedieningstoetsen van het audiosysteem vindt u op de volgende bladzijden in dit hoofdstuk.

Audio / Video / Navigatiesysteem (AVN)

(indien van toepassing)

Gedetailleerde informatie over het AVN-systeem kunt u vinden in een apart bijgeleverd instructieboekje.

  Antenne

  Dakantenne Uw auto maakt gebruik van een dakantenne om zowel AM- als FM-signalen te ontvangen. Deze antenne kan verwijderd worden. Draai de antenne linksom om hem te verwijderen. Draai de ...

  Bluetooth Wireless Technology hands-free

  (indien van toepassing) U kunt de telefoon draadloos gebruiken met behulp van de Bluetooth draadloze technologie. Bel / beantwoord-knop Knop om het gesprek te beëindigen Microfoon ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Lijst met zenders
  Druk op LIST om de lijst met opgeslagen zenders in alfabetische volgorde weer te geven. Selecteer met een van de toetsen de gewenste zender. Bevestig met "OK". Druk kort op een van d ...

  Peugeot 208. Afgaan van het alarm
  Gedurende 30 seconden klinkt de sirene en knipperen de richtingaanwijzers. Als het alarm voor de 11e keer afgaat, worden de beveiligingsfuncties uitgeschakeld. Als het verklikkerlampje van de k ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023