Hyundai i20: Automatisch ontdampingssysteem

(indien van toepassing)

Verwarmings- en ventilatiesysteem

Automatisch ontdamping vermindert de kans van aandamping op de binnenkant van de voorruit door automatische opsporing van vocht aan de binnenkant van de voorruit.

Het automatische ontdampingssysteem werkt wanneer de verwarming of airconditioning aanstaat.

Verwarmings- en ventilatiesysteem Dit controlelampje licht op wanneer het ontdampingssysteem vocht registreert aan de binnenkant van de voorruit en begint te werken.

Wanneer er meer vocht in de auto aanwezig is, werken de hogere stappen als volgt. Bijvoorbeeld wanneer het automatische ontdampingssysteem de binnenkant van de voorruit niet ontdampt bij stap 1 stand buitenlucht, probeert het systeem opnieuw te ontdampen in stap 2, het blazen van lucht naar de voorruit toe.

Stap 1: Bediening van de airconditioning
Stap 2: Stand BUITENLUCHT
Stap 3: Blazen van lucht naar de voorruit toe
Stap 4: Het verhogen van de luchtstroom naar de voorruit toe
Stap 5: Het maximaliseren van de airconditioning

Als uw auto is uitgerust met het automatisch ontdampingssysteem, dan wordt dit automatisch geactiveerd wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Wanneer u echter het automatisch ontdampingssysteem wilt annuleren, drukt u 4 keer binnen de 2 seconden op de voorste ontdooiknop terwijl u op de AUTO knop drukt. Om het systeem te gebruiken, herhaalt u de bovenstaande procedure opnieuw.

Het controlelampje in de voorste ontdooiknop zal 3 keer knipperen om u te waarschuwen dat het systeem wordt uit- of ingeschakeld.

Wanneer de batterij losgekoppeld is of leeg geraakt, keert het systeem terug naar de automatische ontdampingsstatus.

Informatie

Wanneer de A/C off handmatig geselecteerd is, terwijl het automatisch ontdampingssysteem ingeschakeld is, zal het controlelampje van het automatisch ontdampingssysteem 3 keer knipperen om aan te geven dat de A/C off niet geselecteerd kan worden.

AANWIJZING

Verwijder de behuizing van de regensensor bovenaan de voorruit aan bestuurderszijde niet.

Eventuele schade aan onderdelen die hierdoor kan ontstaan, valt niet onder de fabrieksgarantie.

Zuivere lucht (indien van toepassing)

Verwarmings- en ventilatiesysteem

Wanneer het contact in de stand ON staat, wordt de zuivere luchtfunctie automatisch ingeschakeld.

Ook de zuivere luchtfunctie wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer het contact in de stand OFF wordt gedraaid.

  Buitenzijde voorruit ontdooien

  1. Zet de aanjager in de hoogste stand. 2. Stel de temperatuur in op maximaal (HI). 3. Druk op de toets voorruitontwaseming ( ) 4. Op basis van de omgevingstemperatuur zal de airconditi ...

  Opbergvak

  WAARSCHUWING Brandbare materialenBewaar geen aanstekers of andere brandbare of explosieve materialen in de auto. Deze kunnen ontploffen of vlam vatten wanneer de auto gedurende lange tijd ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Voorruit ontdooien en ontwasemen
  WAARSCHUWINGGebruik de standen of niet in combinatie met koelen bij een extreem hoge luchtvochtigheid. Door het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en de voorruit, kan de voorr ...

  Hyundai i20. Onderhoud van de lak
  Het wassen Was uw auto minimaal eenmaal per maand grondig met lauw of koud water om de lak tegen roest en veroudering te beschermen. Was, nadat u op een stoffige of modderige weg gereden heeft ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024