Hyundai i20: Brandstoffilter(element)

Door een verstopt filter kan de snelheid waarmee gereden kan worden, afnemen, het emissiesysteem beschadigd raken of slecht aanslaan veroorzaakt worden. Als zich in de brandstoftank te veel vuil ophoopt, dient het filter mogelijk vaker vervangen te worden.

Laat de motor na het plaatsen van een nieuw filter enkele minuten draaien en controleer de aansluitingen op lekkage. We adviseren u het brandstoffilter te laten vervangen door een officiële HYUNDAI-dealer.

Brandstofleidingen, -slangen en aansluitingen

Controleer de brandstofleidingen, - slangen en aansluitingen op lekkage en beschadigingen. We adviseren u de brandstofleidingen, brandstofslangen en aansluitingen te laten vervangen door een officiële HYUNDAI-dealer.

WAARSCHUWING Alleen dieselmotor

Werk nooit aan het inspuitsysteem bij draaiende motor of binnen 30 seconden na het afzetten van de motor. De hogedrukpomp, de common rail, de verstuivers en de hogedrukleidingen staan onder hoge druk, ook als de motor uit is gezet. De brandstofstraal die kan ontsnappen, kan ernstig letsel veroorzaken. Mensen die een pacemaker dragen, mogen niet dichter dan 30 cm bij de motormodule of de bedrading in de motorruimte komen als de motor draait, omdat de hoge stroomsterktes in het common railsysteem aanzienlijke magnetische velden produceren.

  Motorolie en oliefilter

  De motorolie moet worden ververst en het filter moet worden vervangen volgens de intervallen van het onderhoudsschema. Als er onder ongunstige omstandigheden gereden wordt, moet de olie vaker v ...

  Ontluchtingsslang en tankdop

  De ontluchtingsslang en de tankdop moeten worden gecontroleerd volgens de intervallen van het onderhoudsschema. Zorg ervoor dat de ontluchtingsslang of tankdop op de juiste manier vervangen wor ...

  Zie ook:

  Citroen C3. Weergave van de informatie
  De informatie wordt achtereenvolgend weergegeven. Vandaag afgelegde afstand. Actieradius. Actueel brandstofverbruik. Gemiddelde snelheid. Tijdteller van het Stop & Start-systeem. In ...

  Peugeot 208. MirrorLinkTM-verbinding voor smartphones
  Om veiligheidsredenen is het gebruik van een smartphone tijdens het rijden verboden. Het gebruik van de smartphone vraagt namelijk veel aandacht van de bestuurder. De handelingen moeten dan ook ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023