Hyundai i20: Koelvloeistoftemperatuurmeter

Instrumentenpaneel

Wanneer het contact in stand ON staat, geeft deze meter de koelvloeistof- temperatuur weer.

AANWIJZING

Als de naald van de meter buiten het normale bereik komt en in de richting van stand "(130)" beweegt, duidt dit op oververhitting van de motor, waardoor schade aan de motor kan ontstaan.

Blijf niet rijden met een oververhitte motor. Raadpleeg OVERVERHITTING in hoofdstuk 6 wanneer de motor oververhit raakt.

WAARSCHUWING

Verwijder de radiateurdop nooit als de motor heet is. De koelvloeistof staat onder druk en kan door verwijderen van de radiateurdop naar buiten spuiten, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan.

Wacht totdat de motor is afgekoeld alvorens het reservoir bij te vullen met koelvloeistof.

  Snelheidsmeter

  De snelheidsmeter geeft de snelheid aan als de auto vooruit rijdt en is gekalibreerd in kilometers per uur en/of mijl per uur. Toerenteller De toerenteller geeft het aantal omwentelingen ...

  Brandstofmeter

  De brandstofmeter geeft bij benadering de hoeveelheid brandstof aan die nog in de tank aanwezig is. Informatie De inhoud van de brandstoftank staat in hoofdstuk 8. De brandstofmeter is ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza. Brandstofpeil - Aardgas (CNG)
  Geldig voor wagens met aardgas (CNG) Afb. 129 Instrumentenpaneel: aardgasmeter De indicatoren afb. 129 en afb. 128 werken enkel met ingeschakeld contact. Zodra de wijzer in het reservebereik ...

  Peugeot 208. Gebruiksadviezen voor ventilatie en airconditioning
  Neem voor een optimale werking van deze systemen de volgende gebruiksadviezen in acht: Let erop dat voor een gelijkmatige verdeling van de lucht naar het interieur de uitstroomopening onde ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024