Hyundai i20: Ontgrendelen

Toegang tot uw auto

Om te ontgrendelen:

1. Neem de Smart Key mee.

2. Druk op de portierhandgreepknop of op de portierontgrendelknop (2) op de Smart Key.

3. De portieren ontgrendeld. De alarmknipperlichten knipperen twee keer.

Informatie

 • De toets werkt alleen als de Smart Key zich binnen een afstand van 0.7- 1 m van de portier grepen aan de buitenzijde bevindt. Andere mensen kunnen ook de portieren openen zonder de Smart Key in hun bezit te hebben.
 • Na het ontgrendelen van de portieren, zal de portieren automatisch vergrendelen tenzij ze na 30 seconden wordt geopend.

Ontgrendelen van de achterklep

Om te ontgrendelen:

1. Neem de smart key mee.

2. Druk langer dan een seconde op de knop op de handgreep van de achterklep of druk op de achterklep ontgrendelknop (3) op de Smart Key.

3. De alarmknipperlichten knipperen twee keer.

Als achterklep vervolgens geopend en gesloten wordt, zal deze automatisch vergrendeld worden.

Informatie

Na het openen van de achterklep, zal de achterklep automatisch vergrendelen tenzij u hem binnen 30 s opent.

  Vergrendelen

  Om te vergrendelen: 1. Sluit alle portieren, de motorkap en de achterklep. 2. Druk op de portierhandgreepknop of op de portiervergendelknop (1) op de Smart Key. 3. De alarmknipperlichten ...

  Starten

  U kunt de motor starten zonder de sleutel in het contactslot te plaatsen. Zie voor meer informatie "Engine Start/Stop-knop " in hoofdstuk 5. AANWIJZING Om beschadiging aan de Smart K ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. CarPlay-verbinding voor smartphones
  Om veiligheidsredenen is het gebruik van een smartphone tijdens het rijden verboden. Het gebruik van de smartphone vraagt namelijk veel aandacht van de bestuurder. De handelingen moeten dan ook ...

  Peugeot 208. Algemeen
  12 V-loodaccu Accu's bevatten giftige stoffen zoals zwavelzuur en lood. Ze moeten worden verwerkt conform de regelgeving en mogen in geen geval met het huishoudelijke afval worden weggegooid. ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024