Hyundai i20: Optimale werking van de accu

Hyundai i20 / Hyundai i20 - Instructieboekje 2017 / Onderhoud / Accu / Optimale werking van de accu

Accu

 • Zorg ervoor dat de accu altijd goed vastzit.
 • Houd de bovenzijde van de accu schoon en droog.
 • Houd de accupolen en de accupoolklemmen schoon, zorg ervoor dat ze goed vastzitten en bescherm ze met vaseline.
 • Spoel gemorst elektrolyt direct af met een oplossing van water en natriumbicarbonaat (dubbel koolzure soda).
 • Neem de accukabels los als u de auto gedurende een langere periode niet gaat gebruiken.

Informatie

Uw auto is uitgerust met een onderhoudsvrije accu. Als uw auto is voorzien van een accu met een niveau indicator op de zijkant, gemarkeerd met 'lower' en 'upper', kunt het niveau van het elektrolyt controleren.

Het niveau dient tussen 'lower' en 'upper' te staan. Als het niveau te laag is dient het te worden aangevuld met gedestilleerd (gedemineraliseerd) water (Vul nooit bij met zwavelzuur of een ander elektrolyt). Wees voorzichtig tijdens het bijvullen, zorg ervoor dat er geen vloeistof op de accu of andere onderdelen komt. Voeg nooit te veel vloeistof bij. Dit kan roestvorming op andere onderdelen veroorzaken. Na het bijvullen dient u de doppen te monteren. We adviseren u contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

WAARSCHUWING Gevaren accu

Lees de volgende aanwijzingen voor het omgaan met de accu zorgvuldig door.

Houd brandende cigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat van het zeer licht ontvlambare waterstof in de accucellen.

Dit kan ontploffen.

Houd accu's buiten bereik van kinderen, aangezien accu's het zeer agressieve zwavelzuur bevatten. Laat accuzuur niet in contact komen met uw huid, uw ogen, kleding en de lak van de auto.

Sp in wanneer u elektrolyt in uw ogen krijgt.

Was uw huid grondig wanneer deze in aanraking komt met elektrolyt. Roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u pijn of een brandend gevoel heeft.

Draag een veiligheidsbril tijdens het opladen van en het werken in de buurt van accu's. Zorg altijd voor ventilatie wanneer in een afgesloten ruimte wordt gewerkt.

Een onjuist afgevoerde batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor uw gezondheid.

Zorg ervoor dat de batterij volgens de wettelijke voorschriften wordt afgevoerd.

Een onjuist afgevoerde batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor uw gezondheid.

Zorg ervoor dat de batterij volgens de wettelijke voorschriften wordt afgevoerd.

 • Bij het optillen van een accu met een kunststof behuizing kan door de druk accuzuur naar buiten komen, waardoor persoonlijk letsel optreedt.

  Houd bij het optillen uw handen aan de zijkant van de accu.

 • Laad nooit een accu bij terwijl de accukabels nog aangesloten zijn.
 • Het ontstekingssysteem werkt met hoogspanning. Raak de onderdelen van de ontsteking niet aan als de motor draait of het contact in stand ON staat.

Het niet in acht nemen van bovenstaande waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel.

  Accu

  ...

  Accucapaciteitsticker

  De werkelijke sticker op de accu kan afwijken van de afbeelding. CMF65L-BCI: De door HYUNDAI gebruikte naam van de accu 12V: Nominale spanning 60Ah(20HR): Nominale capaciteit (in ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Verlichting overdag /Parkeerlichten
  De voor- en achterlampen worden automatisch ingeschakeld als de motor wordt gestart. De verlichting doet dienst als: dagrijverlichting (lichtschakelaar in de stand "0" of " ...

  Hyundai i20. Filter vervangen
  1. Open het dashboardkastje. 2. Verwijder terwijl het dashboardkastje geopend is de aanslagstukken. 3. Duw aan beide kanten van de handschoenenkast, zoals afgebeeld. Dit zorgt ervoo ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023