Hyundai i20: Richtingaanwijzers

Verlichting

Om aan te geven dat u gaat afslaan, duw de hendel naar beneden voor een bocht naar rechts of naar boven voor een bocht naar links in positie (A).

Beweeg de combischakelaar gedeeltelijk naar beneden of naar boven en houd hem vast (B) om een wisseling van rijstrook aan te geven. De hendel zal terugkeren naar de OFF-stand wanneer deze wordt losgelaten of wanneer de draai volledig is.

Wanneer een controlelampje blijft branden, niet knippert of abnormaal knippert, kunnen één of meer lampen doorgebrand zijn en dienen deze vervangen te worden.

Impulsbediening richtingaanwijzers bij rijstrookwisseling (indien van toepassing) Om de Impulsbediening van de Richtingaanwijzers bij Rijstrookwisseling te activeren, beweegt u de combischakelaar iets gedurende en laat hem dan weer los. De richtingaanwijzers knipperen 3, 5 of 7 keer.

U kan de Impulsbediening van de Richtingaanwijzers bij Rijstrookwisseling- functie activeren/deactiveren of het aantal keer knipperen (3, 5, of 7) kiezen via de gebruikersinstellingen- modus op het LCD-scherm.

Zie "LCD Display" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

AANWIJZING

Wanneer de richtingaanwijzer blijft branden en niet knippert, of wanneer deze abnormaal knippert, kan een lamp opgebrand zijn of kan er een slechte elektrische aansluiting zijn in het circuit. De lamp kan aan vervanging toe zijn.

  Grootlicht

  Druk de combischakelaar van u af om het grootlicht koplamp in te schakelen. De hendel keert terug naar zijn oorspronkelijke stand. Het controlelampje voor het grootlicht gaat branden wann ...

  Mistlampen vóór

  (indien van toepassing) De mistlampen dienen voor een beter zicht en ter voorkoming van ongevallen onder omstandigheden waarbij het zicht sterk verminderd wordt door mist, regen, sneeuwval e ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Audio-instellingen
  Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven. Druk op "Audio-instellingen". Selecteer het tabblad "Klank ...

  Peugeot 208. Brandstof voor dieselmotoren
  De dieselmotoren zijn geschikt voor biobrandstoffen die aan de huidige en toekomstige Europese richtlijnen voldoen en die aan de pomp getankt kunnen worden: Diesel die voldoet aan de richtli ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023