Hyundai i20: Sluiten van de tankdopklep

1. Plaats de tankdopklep (2), terug en draai hem rechtsom totdat deze klikt. Dat geeft aan dat de dop goed vastzit.

2. Sluit de tankdopklep (1) en druk deze goed dicht.

WAARSCHUWING

Benzine is uiterst brandbaar en explosief. Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit leiden tot ERNSTIG LETSEL of DE DOOD:

 • Lees alle waarschuwingen bij het tankstation en neem ze in acht.
 • Kijk vóór het tanken altijd of er een noodknop voor het afsluiten van de brandstof is bij de brandstofpomp.
 • Voor het aanraken van het vulpistool, moet je de potentiële opbouw van statische elektriciteit met de blote hand elimineren door het aanraken van een metalen deel van de wagen, op een veilige afstand van de vulopening, het mondstuk, of een andere gasbron.
 • Maak tijdens het tanken geen gebruik van een mobiele telefoon.

  Elektrische stroom en/of elektronische storing van mobiele telefoons kan brandstof- dampen doen ontbranden.

 • Stap niet in de auto nadat u begonnen bent met tanken. U kunt statische elektriciteit opwekken door het aanraken, wrijven of schuiven tegen een item of een stof die statische elektriciteit kan produceren.

  Een met statische elektriciteit geladen jerrycan kan brandstof dampen doen ontbranden.

 • Als u tijdens het tanken toch terug in de auto moet stappen, raak ook dan even een metalen deel aan de voorzijde van de auto aan om eventuele statische elektriciteit met de blote hand kwijt te raken.
 • Als u een jerrycan wilt vullen, plaats deze dan op de grond.

  Een met statische elektriciteit geladen jerrycan kan brandstof dam pen doen ontbranden.

  Zodra u begint te tanken, dient u contact tussen je blote hand te maken met de auto tot het tanken is voltooid.

 • Gebruik alleen jerrycans die geschikt zijn voor brandstof.
 • Schakel, bij het tanken, de versnellingspook altijd in de P (Park) positie (voor automatische transmissie) of de eerste versnelling of R (achteruit, voor manuele transmissie), zet de parkeerrem op, en plaats het contactslot in LOCK/OFF-positie. De elektrische onderdelen van de motor kunnen vonken produceren die brandstofdampen kunnen doen ontbranden.
 • Gebruik geen lucifers of aansteker en rook niet. Laat ook geen brandende sigaret achter in de auto terwijl u gaat tanken
 • Vul uw autotank niet tot over de rand, dit kan leiden tot het morsen van benzine.
 • Als er tijdens het tanken brand uitbreekt, verlaat dan onmiddellijk de auto en breng de manager van het tankstation, de politie en de brandweer op de hoogte. Volg hun veiligheidsinstructies op.
 • Als de onder druk staande brandstof naar buiten spuit, kan deze op uw kleding of huid terechtkomen en kan er brandgevaar ontstaan.

  Verwijder de tankdop altijd voorzichtig en langzaam. Als er brandstof naar buiten komt of er een sissend geluid hoorbaar wordt, moet u even wachten voordat u de dop verder losdraait.

 • Controleer altijd of;de tankdop goed vastgedraaid morsen van brandstof in geval van een aanrijding te voorkomen.

Informatie

 • Tank alleen de brandstof die in hoofdstuk 1 vermeld is onder "Vereiste brandstof".
 • Mors geen brandstof op de buitenzijde van de auto. Brandstof kan de lak aantasten.

AANWIJZING

Indien vervanging van de brandstofvuldop nodig is, gebruik een originele HYUNDAI dop voor uw voertuig. Een verkeerde tankdop kan een ernstige storing in het brandstofsysteem of het emissieregelsysteem veroorzaken.

  Openen van de tankdopklep

  De tankdopklep moet van binnenuit worden geopend door aan de ontgrendelingshendel te trekken. 1. Zet de motor uit. 2. Trek de ontgrendeling omhoog om de tankdopklep te openen. 3. Open de t ...

  Stuurwiel

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Storing
  De ingestelde snelheid wordt gewist en op het display worden in plaats daarvan drie streepjes weergegeven. Laat het systeem controleren door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaa ...

  Peugeot 208. AUX-aansluiting (AUX)
  Sluit het externe apparaat (MP3-speler...) met een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de jack-aansluiting. Druk herhaaldelijk op de toets SRC/ BAND tot de bron "AUX" wordt weerg ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023