Hyundai i20: Sluiten van motorkap

1. Controleer de volgende punten alvorens de motorkap te sluiten:

 • Of alle vuldoppen correct teruggeplaatst zijn.
 • Of er geen handschoenen, doeken of andere brandbare materialen in de motorruimte zijn achtergebleven.

2. Zet de steun vast in de clip om te voorkomen dat hij gaat rammelen.

3. Laat de motorkap zakken tot ongeveer 30 cm vanaf het slot en laat dan de motorkap in het slot vallen. ontroleer daarna of de motorkap goed vergrendeld is.

WAARSCHUWING
 • Controleer voor het sluiten van de motorkap of er geen zaken in de motorruimte zijn achtergebleven die het sluiten zouden kunnen hinderen. Als geprobeerd wordt de motorkap te sluiten terwijl er nog iets in de motorruimte is achtergebleven, kan dat schade aan de motorkap of letsel veroorzaken.
 • Laat geen handschoenen, doeken of andere brandbare materialen achter in de motorruimte.

  Deze zouden door de hitte in brand kunnen vliegen.

 • Controleer altijd nogmaals of de motorkap goed vergrendeld is alvorens met de auto te gaan rijden. Als deze niet goed vergrendeld is kan de motorkap tijdens het rijden open gaan en de bestuurder het zicht ontnemen met een mogelijk ongeluk als gevolg.
 • Verplaats de auto niet met de motorkap omhoog. Het uitzicht wordt geblokkeerd en de motorkap kan vallen of beschadigd raken.

  Openen van motorkap

  1. Zorg ervoor dat de versnellingspook in stand P (Park, voor automatische transmissie) of de eerste versnelling of R (achteruit, voor manuele transmissie) staat en trek de handrem aan. 2. ...

  Tankdopklep

  ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Gloeilampen
  WAARSCHUWINGVervangen van gloeilampen Zet, voordat u lampen gaat vervangen, de parkeerrem stevig vast en controleer of het contact in stand LOCK staat om te voorkomen dat de auto plotseli ...

  Hyundai i20. Mechanische sleutel
  Als de Smart Key niet normaal werkt, kunnen de portieren met de mechanische sleutel vergrendeld of ontgrendeld worden. Houd de sleutelontgrendelknop (1) ingedrukt en verwijder de mechanische ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023