Hyundai i20: Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot uitlaatgassen

Hyundai i20 / Hyundai i20 - Instructieboekje 2017 / Onderhoud / Emissieregelsysteem / Emissieregelsysteem / Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot uitlaatgassen

(koolmonoxide)

 • Koolmonoxide kan samen met andere uitlaatgassen aanwezig zijn. Laat het uitlaatsysteem van uw auto direct controleren en indien nodig repareren indien u in het interieur uitlaatgas ruikt. Rijd niet met de auto als u in het interieur uitlaatgassen ruikt, maar als het niet anders kan, rijd dan met alle ruiten volledig geopend. Laat uw auto onmiddellijk controleren en repareren.
WAARSCHUWING

Uitlaatgas

Motor uitlaatgassen bevatten koolmonoxide (CO). Hoewel kleur- en geurloos, is het gevaarlijk en kan het dodelijk zijn bij inademing. Neem de volgende aanwijzingen in acht ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging.

 • Laat de motor in een afgesloten ruimte (bijvoorbeeld een garage) niet langer draaien dan nodig is om de auto naar binnen of naar buiten te rijden.
 • Stel het ventilatiesysteem zo af dat er verse buitenlucht naar het interieur gevoerd wordt als de auto in een open ruimte stilstaat terwijl de motor wat langer moet blijven draaien.
 • Blijf nooit met draaiende motor gedurende langere tijd in een stilstaande auto zitten.
 • Als de motor afslaat of niet wil aanslaan en er teveel startpogingen ondernomen worden, kan het emissieregelsysteem beschadigd raken.

  Emissieregelsysteem

  Het emissieregelsysteem is een uiterst effectief systeem dat de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Aanpassingen aan de aut ...

  Voorzorgsmaatregelen katalysator

  (indien van toepassing) WAARSCHUWING BrandEen heet uitlaatsysteem kan brandbare materialen in brand doen vliegen. Do not park the vehicle over or near flammable objects, such as grass, veg ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Gordelspanner veiligheidsgordel (indien van toepassing)
  Uw auto is uitgerust met een gordelspanners op de voorstoelen en/of de achterbank. Het doel van de gordelspanner is ervoor te zorgen dat de veiligheidsgordel strak tegen het lichaam van de inzitt ...

  Peugeot 208. Verbinding delen Wi-Fi
  Aanmaken van een lokaal Wi-Fi-netwerk door het systeem. Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven. of Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven. Selectee ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023