Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020): Als de motor niet gestart kan worden

Als de motor niet of langzaam ronddraait

1. Controleer als uw auto is uitgerust met een automatische transmissie of de selectiehendel in stand N of P staat en of de parkeerrem geactiveerd is.

2. Controleer of de accuklemmen schoon zijn en goed vastzitten.

3. Schakel de interieurverlichting in.

Als de interieurverlichting zwakker gaat branden of uitgaat als u de startmotor bedient, is de accu te ver ontladen.

4. Controleer of de aansluitingen van de startmotor goed vastzitten.

5. Probeer de auto niet aan te slepen of aan te duwen. Zie de aanwijzingen bij "Starten met hulpaccu".

Als de motor normaal ronddraait maar niet aanslaat

1. Controleer het brandstofniveau.

2. Zet het contact in stand LOCK en controleer alle stekkerverbindingen van de ontsteking, de bobines en de bougies. Sluit een eventuele losse stekker weer aan.

3. Controleer de brandstofleiding in de motorruimte.

4. Als de motor nog steeds niet start, neem dan telefonisch contact op met een officiële HYUNDAI-dealer.

WAARSCHUWING

Probeer de auto niet aan te slepen of aan te duwen. Hierdoor kan een aanrijding of andere schade ontstaan. Verder kan de katalysator door overbelasting beschadigd raken en brand veroorzaken als de auto wordt aangesleept of aangeduwd.

  Wat te doen in een noodgeval tijdens het rijden

  Als de motor afslaat op een kruispunt of splitsing Zet de selectiehendel in stand N als de motor afslaat op een kruising of kruispunt en duw de auto naar een veilige plek. Als uw auto is u ...

  Starten met hulpaccu

  Sluit de kabels in de aangegeven volgorde aan en neem ze in de omgekeerde volgorde los. ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Afspeelmethode
  Druk op MENU. Selecteer "Media". Bevestig met OK. Kies de gewenste afspeelmethode. Bevestig met OK om de wijzigingen op te slaan. Er zijn verschillende afspeelmethodes: Normaal: ...

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Automatisch uitzetten
  Om de motor te stoppen in de onbelaste modus. 1. Verlaag de snelheid tot een snelheid die lager is dan 5 km/h. 2. Schakel stand N (vrijstand) in. 3. Haal uw voet van het koppelingspedaal. ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024