Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020): Motoroliepeil controleren

Motorolie

Motorolie

1. Controleer of de auto horizontaal staat.

2. Start de motor en laat deze op de normale bedrijfstemperatuur komen.

3. Zet de motor uit en wacht ongeveer 5 minuten zodat de olie naar het carter terug kan lopen.

WAARSCHUWING

Radiateurslang

Wees voorzichtig met de radiateurslang tijdens het controleren of bijvullen van de motorolie.

Deze kan namelijk nog zo warm zijn, dat u zich eraan kunt branden.

4. Trek de peilstok uit de houder, veeg hem schoon en steek hem weer geheel in de houder.

5. Trek de peilstok opnieuw uit de houder en controleer het peil. Het peil moet zich ergens tussen F en L bevinden.

AANWIJZING

 • Mors geen motorolie wanneer u olie bijvult of ververst. Als u motorolie morst in de motorruimte, verwijder dit dan onmiddellijk.
 • Wanneer u de peilstok afveegt, doe dit dan met een schone doek. Wanneer er vuil in de olie terechtkomt, kan motorschade ontstaan.

AANWIJZING - Dieselmotor

Als te veel motorolie wordt bijgevuld, kan dit door de klopverschijnselen leiden tot nadieselen.

Hierdoor kan motorschade ontstaan, waarbij plotselinge verhogingen van het motortoerental, motorlawaai en witte rook waargenomen kunnen worden.

Motorolie

Motorolie

Als het peil zich bij of op de L bevindt, moet u olie bijvullen tot de F. Vul niet te veel olie bij.

Gebruik een trechter om morsen van olie op motoronderdelen te voorkomen.

Gebruik alleen de voorgeschreven motorolie (Zie "Aanbevolen smeer middelen en hoeveelheden" in hoofdstuk 8.)

  Motorolie

  ...

  Motorolie verversen en filter vervangen

  WAARSCHUWINGGebruikte motorolie kan irritatie of huidkanker veroorzaken indien de huid langdurig in contact komt met de olie. De stoffen die in gebruikte motorolie aanwezig zijn, hebb ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Ventilatie
  Luchttoevoer De lucht in het interieur, die overigens wordt gefilterd, wordt van buitenaf toegevoerd via het luchtrooster onder de voorruit, of is lucht die in het interieur wordt gerecirculeerd. ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Verwijderen van het wiel
  Stilzetten van de auto Zet de auto stil op een plaats waar het verkeer niet gehinderd wordt en zorg ervoor dat de auto op een horizontale, stabiele en stroeve ondergrond staat. Trek de parkeerr ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024