Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020): Zekeringen

Zekeringen

Het elektrisch systeem van een auto is tegen overbelasting beveiligd door middel van zekeringen.

Deze auto heeft 2 (of 3) zekeringkasten, één in het zijpaneel aan bestuurderszijde en de andere in de motorruimte vlak bij de accu.

Controleer de zekering van het desbetreffende circuit wanneer een bepaalde verlichting, accessoire of bedieningsorgaan niet werkt.

Als een zekering is doorgebrand, is het element in de zekering gesmolten.

Controleer de zekeringkast aan bestuurderszijde wanneer het elektrisch systeem niet werkt.

Vervang een zekering altijd door een zekering met dezelfde stroomsterkte.

Als de vervangende zekering ook doorbrandt, duidt dit op een elektrische storing. Vermijd het gebruik van het desbetreffende systeem en neem contact op met een officiële HYUNDAI- dealer.

Er worden drie soorten zekeringen gebruikt: een plat type voor lagere stroomsterkte, en een cartridge type en multizekering voor hogere stroomsterktes.

WAARSCHUWING Zekering vervangen
 • Vervang een zekering alleen door een zekering met dezelfde stroomsterkte.
 • Een zekering met een hogere capaciteit kan schade en mogelijk brand veroorzaken.
 • Vervang een zekering nooit door een draad of een stuk aluminiumfolie - ook niet als noodreparatie.

  Hierdoor kan het elektrische circuit overbelast worden, waardoor brand kan ontstaan.

AANWIJZING

Verwijder een zekering niet met een schroevendraaier of een ander metalen voorwerp omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan, waardoor schade aan het elektrisch systeem kan worden veroorzaakt.

Informatie

Mogelijk wijkt het daadwerkelijke label met de naam van de zekeringen en relais af.

OPMERKING
 • Wanneer u een doorgebrande zekering of relais door een nieuw exemplaar vervangt, zorg er dan voor dat de nieuwe zekering of het nieuwe relais goed in de houder past.

  Wanneer de zekering of het relais niet goed vastzit, kunnen de bedrading en de elektrische systemen van de auto beschadigd raken en mogelijk brand veroorzaken.

 • Verwijder geen zekeringen, relais of aansluitingen die zijn vastgezet met bouten of moeren. De zekeringen, relais of aansluitingen zijn mogelijk niet goed vastgezet, wat brand kan veroorzaken. Als zekeringen, relais of aansluitingen die zijn vastgezet met bouten of moeren zijn doorgebrand, raden wij u aan contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.
 • Plaats uitsluitend zekeringen of relais in de aansluitingen van de zekering/het relais.

  Anders kunnen er problemen met de aansluiting of storingen aan het systeem ontstaan.

 • Als sommige lampen (koplamp, mistlap vóór, mistlamp achter, stoplicht en richtingaanwijzers) niet werken, controleer dan de gloeilamp.

  Wanneer de gloeilamp normaal is, raden wij u aan een erkende Hyundai-dealer te raadplegen.

Vervangen zekering instrumentenpaneel

Zekeringen

1. Zet het contact in stand LOCK (of OFF) en alle andere schakelaars uit.

2. Open het deksel van de zekeringkast.

Zekeringen

3. Verwijder de verdachte zekering.

Gebruik het demontagegereedschap dat zich in de zekeringkast in de motorruimte bevindt.

4. Controleer de verwijderde zekering; vervangen indien deze is doorgebrand.

5. Plaats een nieuwe zekering met dezelfde stroomsterkte en controleer of de zekering goed vastzit.

Bij loszitten adviseren we u contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

Als u geen reservezekering hebt, kunt u de zekering van een ander circuit gebruiken dat niet nodig is om te kunnen rijden, bijvoorbeeld van de aansteker, mits de zekering dezelfde stroomsterkte heeft.

Controleer de zekeringkast in de motorruimte wanneer de koplampen of andere elektrische componenten niet werken. Vervang een doorgebrande zekering.

Zekeringschakelaar

Zekeringen

Plaats de zekeringschakelaar altijd in de AAN stand.

Als u de schakelaar plaatst in de UIT stand, dan moeten sommige onderdelen gereset worden en kan het gebeuren dat de zender (of smart key) niet goed werken.

Als het onderstaande bericht wordt weergegeven op het dashboard, controleer de zekeringsschakelaar en zet de zekeringsschakelaar AAN (indien van toepassing).

 • Schakel de "ZEKERINGSCHAKELAAR" in
 • ZEKERING AAN

AANWIJZING

Plaats de zekeringschakelaar altijd in de AAN stand tijdens het rijden.

Laat de transportzekeringsschakelaar niet herhaaldelijk bewegen.

De zekeringschakelaar beschadigd kan raken.

Vervangen zekering motorruimte

Zekeringen

1. Zet het contact in stand LOCK (of OFF) en alle andere schakelaars uit.

2. Verwijder het deksel van de zekeringkast door de lippen in te drukken en het deksel omhoog te trekken.

3. Controleer de verwijderde zekering; vervangen indien deze is doorgebrand. Gebruik de zekeringtrekker in de zekeringkast in de motorruimte om de zekering te verwijderen of te plaatsen.

4. Plaats een nieuwe zekering met dezelfde stroomsterkte en controleer of de zekering goed vastzit.

Bij loszitten adviseren we u contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

AANWIJZING

Plaats het deksel op de juiste manier nadat de zekeringkast in de motorruimte gecontroleerd is.

Wanneer dit niet het geval is, kunnen elektrische storingen ten gevolge van binnendringend vocht optreden.

Band met een kleine hoogte-/breedteverhouding

(indien van toepassing) Er zijn banden toegepast met een kleine hoogte-/breedteverhouding, kleiner dan 50, voor een sportieve uitstraling. Omdat banden met een kleine hoogte-/breedteverhouding ...

Hoofdzekering (Multizekering)

Vervang de doorgebrande hoofdzekering als volgt: 1. Neem de minpool los van de accu. 2. Verwijder de moeren die in de bovenstaande afbeelding worden aangegeven. 3. Vervang de zekering door ...

Zie ook:

Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Algemene aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid
Op verschillende plaatsen in uw auto zijn labels aangebracht. Ze bevatten veiligheidswaarschuwingen en informatie over de identificatie van uw auto. Verwijder ze niet: ze horen namelijk bij de ...

Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Bluetooth -telefoon koppelen
Het koppelen van de Bluetooth-telefoon aan de Bluetooth handsfree set van uw autoradio mag om veiligheidsredenen en vanwege het feit dat deze handeling de volledige aandacht van de bestuurder vra ...

Modellen:

Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024