Peugeot 208: Alarmsysteem

Alarmsysteem

Het systeem bestaat uit de volgende typen beveiliging:

- Uitwendige beveiliging

Dit systeem houdt de te openen carrosseriedelen van de auto in de gaten.

Het alarm gaat af als iemand een portier, het kofferdeksel of de motorkap probeert te openen.

- Interieurbeveiliging

Dit systeem treedt in werking als er bewegingen in het interieur worden waargenomen.

Het alarm gaat af als er een ruit wordt ingeslagen, als iets of iemand de auto binnendringt of als iets of iemand in de auto beweegt.

- Wegsleepbeveiliging (GTi)

Dit systeem treedt in werking als er veranderingen in de wagenhoogte worden waargenomen.

Het alarm gaat af als de auto wordt opgetild, verplaatst of aangestoten.

Zelfbeveiligingsfunctie

Het alarm gaat af als iemand probeert de accu, de bedieningseenheid of de kabels van de sirene uit te schakelen of te beschadigen.

Raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats alvorens u werkzaamheden aan het alarmsysteem uitvoert.

Bagageruimte

Openen Ontgrendel de auto. Druk op de ontgrendelknop van de achterklep om deze te openen en zet de achterklep omhoog. Sluiten Trek de achterklep omlaag aan de handgreep aan de binn ...

Volledige beveiliging

Inschakelen Zet het contact.uit en verlaat de auto. Druk op de vergrendelknop van de afstandsbediening. Het alarmsysteem is geactiveerd: het verklikkerlampje van de knop zal één ke ...

Zie ook:

Peugeot 208. Audio-instellingen
Druk op ♫ om het menu Audioinstellingen weer te geven. Druk op ♫ om de volgende instelling op te vragen. De volgende instellingen zijn mogelijk: AMBIANCE: BASS, TREBBLE en LOU ...

Peugeot 208. Motorolieniveau
Het motorolieniveau kan bij aangezet contact worden gecontroleerd via de motorolieniveaumeter op het instrumentenpaneel (bij auto's met een elektrische olieniveaumeter), of met de oliepeilstok. ...

Modellen:

Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023