Peugeot 208: Algemene aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid

Peugeot 208 / Peugeot 208 Eerste generatie - Instructieboekje (2012-2019) / Veiligheid / Algemene aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid

Op verschillende plaatsen in uw auto zijn labels aangebracht. Ze bevatten veiligheidswaarschuwingen en informatie over de identificatie van uw auto.

Verwijder ze niet: ze horen namelijk bij de auto.

Neem voor alle werkzaamheden aan uw auto contact op met een gekwalificeerde werkplaats die beschikt over de juiste technische informatie, vakkennis en apparatuur. Het PEUGEOT-netwerk is in staat u dit te bieden.

Belangrijke informatie:

 • het monteren van elektrische uitrustingen of accessoires die niet onder een artikelnummer in het assortiment van PEUGEOT voorkomen, kan tot een hoger verbruik leiden en storingen in het elektronische systeem van uw auto veroorzaken.

  Ga naar het PEUGEOT-netwerk voor meer informatie over het aanbod aan accessoires met een artikelnummer.

 • uit veiligheidsoverwegingen is toegang tot de diagnose-aansluiting, die is gekoppeld aan de elektronische systemen in de auto, uitsluitend voorbehouden aan het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats waar de beschikking is over geschikt gereedschap (kans op storingen in de elektronische systemen die kunnen leiden tot pech of ernstige ongevallen). De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd.
 • wijzigingen of aanpassingen die niet door PEUGEOT zijn voorzien of toegestaan, of die niet volgens de technische voorschriften van de fabrikant zijn uitgevoerd, leiden tot het vervallen van de wettelijke en contractuele garanties.

Monteren van als accessoire geleverde radiocommunicatiezenders

Voordat u een radiocommunicatiezender met buitenantenne monteert, moet u bij het PEUGEOT-netwerk de technische gegevens (frequentieband, maximaal uitgangsvermogen, positie antenne, specifieke installatievoorschriften) van de voor montage geschikte zenders opvragen, conform de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/104/EG).

Afhankelijk van de landelijke wetgeving kan de aanwezigheid van bepaalde veiligheidsuitrusting verplicht zijn: veiligheidsvesten, gevarendriehoeken, alcoholtests, een set reservelampen, reservezekeringen, een brandblusser, een verbandtrommel, spatlappen aan de achterzijde van de auto, enz.

  Veiligheid

  ...

  Alarmknipperlichten

  Lichtsignaal van de richtingaanwijzers om het overige verkeer te waarschuwen in het geval van file, pech, slepen of een ongeval. Wanneer u deze knop indrukt, knipperen alle richtingaanwijz ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Contactslot
  WAARSCHUWINGOm Verminder het risico op ERNSTIG LETSEL of OVERLIJDEN door, houdt u aan de volgende voorzorgsmaatregelen: Laat kinderen of anderen die niet vertrouwd zijn met de aut ...

  Hyundai i20. Waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijbaan (LDWS)
  (INDIEN VAN TOEPASSING) Het waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijbaan herkent de rijbaan met de camera op de voorruit en waarschuwt u wanneer uw auto afwijkt van de rijb ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024