Peugeot 208: Applicaties

Weergeven van foto's

Plaats een USB-stick in de USB-aansluiting.

Gebruik geen USB-verdeelstekker om beschadiging van het systeem te voorkomen.

Het systeem kan mappen en beeldbestanden lezen in de formaten:.tiff;.gif;.jpg/jpeg;.bmp;.

png.

Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op "Beheer foto's".

Selecteer een map.

Selecteer een afbeelding voor weergave.

Druk op deze toets voor informatie over de foto.

Druk op de pijl Terug om één niveau terug te gaan.

Berichten beheren

Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op "SMS".

Selecteer het tabblad "SMS".

Druk op deze toets om de scherminstellingen voor berichten te selecteren.

Druk op deze toets om een contact zoeken.

Selecteer het tabblad "SMS-berichten".

Druk op deze toets om de scherminstellingen voor berichten te selecteren.

  Menu's

  Afhankelijk van uitvoering en uitrusting Airconditioning Instellen van de temperatuur en de aanjagersnelheid. Applicaties Toegang tot te configureren apparaten. Radiomedia Een geluidsbro ...

  Radio

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Modus AUTO
  Druk herhaaldelijk op de toets "AUTO". Het lampje gaat branden zodra de toets wordt ingedrukt; de ingeschakelde stand verschijnt op het display van de automatische airconditioning: vo ...

  Peugeot 208. MirrorLinkTM-verbinding voor smartphones
  Om veiligheidsredenen is het gebruik van een smartphone tijdens het rijden verboden. Het gebruik van de smartphone vraagt namelijk veel aandacht van de bestuurder. De handelingen moeten dan ook ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023