Peugeot 208: Applicaties

Weergeven van foto's

Plaats een USB-stick in de USB-aansluiting.

Gebruik geen USB-verdeelstekker om beschadiging van het systeem te voorkomen.

Het systeem kan mappen en beeldbestanden lezen in de formaten:.tiff;.gif;.jpg/jpeg;.bmp;.

png.

Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op "Beheer foto's".

Selecteer een map.

Selecteer een afbeelding voor weergave.

Druk op deze toets voor informatie over de foto.

Druk op de pijl Terug om één niveau terug te gaan.

Berichten beheren

Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op "SMS".

Selecteer het tabblad "SMS".

Druk op deze toets om de scherminstellingen voor berichten te selecteren.

Druk op deze toets om een contact zoeken.

Selecteer het tabblad "SMS-berichten".

Druk op deze toets om de scherminstellingen voor berichten te selecteren.

  Menu's

  Afhankelijk van uitvoering en uitrusting Airconditioning Instellen van de temperatuur en de aanjagersnelheid. Applicaties Toegang tot te configureren apparaten. Radiomedia Een geluidsbro ...

  Radio

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. -aansluiting USB
  Steek de USB-stick in de USB-aansluiting of sluit het USB-apparaat via een kabel (niet meegeleverd) op de USB-aansluiting aan. Gebruik geen USB-verdeelstekker om beschadiging van het systeem t ...

  Peugeot 208. Parkeerlichten
  De zijkant van de auto wordt gemarkeerd door het inschakelen van de parkeerlichten aan de kant van het verkeer. Duw de lichtschakelaar binnen één minuut na het afzetten van h ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023