Peugeot 208: Brandstof voor dieselmotoren

De dieselmotoren zijn geschikt voor biobrandstoffen die aan de huidige en toekomstige Europese richtlijnen voldoen en die aan de pomp getankt kunnen worden:

Brandstof voor dieselmotoren

Diesel die voldoet aan de richtlijn EN590 gemengd met biobrandstof die voldoet aan de richtlijn EN14214 (met een gehalte aan methylestervetzuren van 0 tot 7%),

Diesel die voldoet aan de richtlijn EN16734 gemengd met biobrandstof die voldoet aan de richtlijn EN14214 (met een gehalte aan methylestervetzuren van 0 tot 10%),

Paraffinehoudende diesel die voldoet aan de richtlijn EN15940 gemengd met biobrandstof die voldoet aan de richtlijn EN14214 (met een gehalte aan methylestervetzuren van 0 tot 7%).

De brandstof B20 of B30 die voldoet aan de richtlijn EN16709 is ook geschikt voor de dieselmotor van uw auto. Maar als deze brandstof, ook al is het slechts incidenteel, wordt gebruikt, moeten de bijzondere onderhoudsvoorschriften (voor "Zware rijomstandigheden") strikt worden nageleefd.

Neem voor meer informatie contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Het gebruik van elk ander type (bio) brandstof (zuivere of verdunde plantaardige of dierlijke olie, stookolie...) is nadrukkelijk verboden (kans op schade aan de motor en het brandstofcircuit).

Alleen het gebruik van dieseladditieven die voldoen aan de norm B715000 is toegestaan.

Diesel bij lage buitentemperaturen

Bij temperaturen beneden het vriespunt kan paraffine in zomerdiesel vlokvorming en storingen in het brandstofsysteem van uw auto veroorzaken. Om dit te voorkomen is het raadzaam winterdiesel te tanken en de tank voor minimaal 50% gevuld te houden.

Als desondanks de motor bij een temperatuur lager dan -15 ºC moeilijk aanslaat, laat dan de auto even in een garage of verwarmde werkplaats staan.

Reizen naar het buitenland

Sommige brandstoffen kunnen de motor van uw auto beschadigen.

In bepaalde landen kan het nodig zijn een specifieke brandstofsoort te gebruiken (specifiek octaangetal, specifieke commerciële benaming enz.) om de goede werking van de motor te garanderen.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

  Brandstof voor benzinemotoren

  De benzinemotoren zijn geschikt voor biobrandstoffen die aan de huidige en toekomstige Europese richtlijnen voldoen en die aan de pomp getankt kunnen worden: Benzine die voldoet aan de norm EN228 ...

  Sneeuwkettingen

  Onder winterse omstandigheden verbeteren sneeuwkettingen de tractie en het remgedrag van de auto. Uitsluitend de voorwielen mogen van sneeuwkettingen worden voorzien. Een noodreservewiel ma ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Richtingaanwijzers
  Dit lampje knippert: Wanneer u de richtingaanwijzer aanzet. Als een van de volgende condities zich voordoen, geeft dit een storing aan in het richtingaanwijzersysteem. In dat geval adviser ...

  Peugeot 208. Kleurthema's
  Om veiligheidsredenen kan de procedure voor het wijzigen van het grafische thema uitsluitend worden uitgevoerd bij een stilstaande auto. Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. of ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023