Peugeot 208: Datum en tijd instellen

Instrumentenpaneel

Instrumentenpaneel

 • Druk deze toets herhaaldelijk in om de volgende parameters weer te geven:
  • uren,
  • minuten,
  • tijdsaanduiding in 12 of 24 uur.

Met PEUGEOT Connect Radio

 • Selecteer het menu "Instellingen".
 • Selecteer "Datum en tijd".
 • Selecteer "Datum" of "Tijd".
 • Kies het formaat van de weergave.
 • Stel de datum en/of tijd in met behulp van het numerieke toetsenbord.
 • Bevestig met "OK".

Het systeem schakelt niet automatisch over op zomertijd/wintertijd (volgens land van bestemming).

Met PEUGEOT Connect Nav

Het instellen van de datum en tijd is alleen mogelijk als de GPS-synchronisatie is uitgeschakeld.

 • Selecteer het menu Instellingen.
 • Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina te openen.
 • Selecteer "Instellen tijddatum".
 • Selecteer het tabblad "Datum" of "Tijd".
 • Wijzig de datum en/of de tijd met het numerieke toetsenbord.
 • Bevestig met "OK".

Extra instellingen

U kunt het volgende kiezen:

 • het weergaveformaat voor de datum en tijd (12h/24h) in te stellen.
 • de tijdzone wijzigen.
 • de synchronisatie met het GPS (UTC) in of uit te schakelen.

Het systeem schakelt niet automatisch over op zomertijd/wintertijd (volgens land van bestemming).

Overschakelen naar zomer- of wintertijd is mogelijk door de tijdzone te wijzigen.

  Enkele definities

  Actieradius (km of mijl) Aantal kilometers dat u nog met de resterende hoeveelheid brandstof kunt rijden (berekend op basis van het gemiddelde verbruik over de laatste afgelegde kilometers). ...

  Dimmer dashboardverlichting

  U kunt de lichtsterkte van de verlichting van het dashboard en het touchscreen handmatig aanpassen aan het licht van de omgeving. Met twee knoppen Verlichting ingeschakeld: Druk op deze knop ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Brandstof voor dieselmotoren
  De dieselmotoren zijn geschikt voor biobrandstoffen die aan de huidige en toekomstige Europese richtlijnen voldoen en die aan de pomp getankt kunnen worden: Diesel die voldoet aan de richtli ...

  Peugeot 208. Stuurkolomschakelaars - Type 1
  Radio: Vorige/volgende voorkeuzezender selecteren. Vorige/volgende item uit een menu of lijst selecteren. Media: Vorig/volgend nummer selecteren. Vorige/volgende item uit een menu of lij ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023