Peugeot 208: Een nieuw nummer bellen

Druk op Telefoon om de hoofdpagina weer te geven.

of

TEL

Voer het nummer in via het digitale toetsenbord.

Druk op "Bellen" om het nummer te bellen.

  Een gesprek aannemen

  Als u gebeld wordt, klinkt een beltoon en verschijnt een pop-upvenster op het scherm. Druk kort op de toets TEL op het stuur om het gesprek aan te nemen. En houd de toets TEL op het stuurwiel la ...

  Een contact bellen

  Druk op Telefoon om de hoofdpagina weer te geven. of TEL Of houd de toets TEL op het stuurwiel enige tijd ingedrukt. Selecteer "Contact". Selecteer het gewenste contact in de weer ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Uitschakelen
  Breng de auto tot stilstand. Draai de sleutel maximaal linksom in de stand 1 (Stop). Verwijder de sleutel uit het contactslot. Draai om het stuurslot te vergrendelen aan het stuurwiel tot ...

  Seat Ibiza. Sigarettenaansteker
  Afb. 165 Sigarettenaansteker. Knop op de aansteker afb. 165 indrukken Even wachten, tot de knop iets naar buiten springt. Sigarettenaansteker eruit trekken en de sigaret met de gloeie ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024