Peugeot 208: Een radiozender selecteren

Druk op Radio Media om de hoofdpagina weer te geven.

of

Druk op "Frequentie".

Druk op een van de toetsen voor automatisch zoeken naar een radiozender.

Of

Verplaats de cursor om handmatig omhoog en omlaag te scrollen door de frequenties.

Of

Druk op Radio Media om de hoofdpagina weer te geven.

Of

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Selecteer "Zenderlijst" op de tweede pagina.

Druk op "Frequentie".

Voer de frequentie in met het virtuele toetsenbord.

Voer eerst de eenheden in en klik dan op de decimale zone, om de cijfers achter het decimale punt in te voeren.

Druk op "OK" om te bevestigen.

De radio-ontvangst kan worden verstoord door het gebruik van elektrische apparatuur die niet door het merk is goedgekeurd, zoals een op de 12V-aansluiting aangesloten lader met USB-aansluiting.

Er kunnen storingen in de ontvangst optreden door obstakels in de omgeving (bergen, gebouwen, tunnels, parkeergarages, enz.), ook als de RDS-functie is ingeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en duidt niet op een storing in het audiosysteem.

  Radio

  ...

  Een zender opslaan

  Selecteer een zender of een frequentie. (zie de desbetreffende rubriek) Druk op "Geheugen". Houd de toets waaronder u de zender wilt opslaan lang ingedrukt. RDS inschakelen en uitsch ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Informatie - Bij het aansluiten van een Bluetooth telefoon
  Controleer eerst of de mobiele telefoon de functies van de Bluetooth ondersteunt voordat u een verbinding maakt tussen het Hoofdeenheid van de auto en de mobiele telefoon. Zelfs als de te ...

  Peugeot 208. Kleurthema's
  Om veiligheidsredenen kan de procedure voor het wijzigen van het grafische thema uitsluitend worden uitgevoerd bij een stilstaande auto. Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. of ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023