Peugeot 208: Navigatie

VRAAG ANTWOORD OPLOSSING
De route wordt niet berekend. De navigatiecriteria kunnen tegenstrijdig zijn met de huidige plaatsbepaling (bijv. geen tolwegen terwijl de auto zich op een tolweg bevindt). Controleer de criteria in het menu "Navigatie".
De POI's worden niet aangegeven. De POI's zijn niet geselecteerd. Selecteer de POI's in de lijst met POI's.
Het geluidssignaal van de "Gevarenzones" functioneert niet. Het geluidssignaal is niet geactiveerd of het volume is te laag. Activeer het geluidssignaal in het menu "Navigatie" en controleer het stemvolume in de audio-instellingen.
Het systeem stelt bij belemmeringen geen alternatieve routes voor. Er wordt geen rekening gehouden met de actuele verkeersinformatie. Configureer de functie "Verkeersinfo" in het overzicht met criteria (Zonder, Handmatig of Automatisch).
Ik word gewaarschuwd voor een "Gevarenzone" die niet op mijn route ligt. Het systeem meldt alle "Gevarenzones" die zich buiten de route in een bepaalde zone rondom de auto bevinden.

Hierdoor worden ook "Gevarenzones" gesignaleerd die zich op nabij gelegen wegen of op parallelwegen bevinden.

Zoom in op de kaart om de exacte positie van de "Gevarenzone" te kunnen bepalen. Selecteer "Op de route" om de waarschuwingen buiten de route uit te schakelen of om de tijdsduur tussen het moment van de melding en het passeren van de gevarenzone te verkorten.
Sommige files op de route worden niet direct gemeld. Bij het opstarten heeft het systeem enkele minuten nodig om de verkeersinformatie te ontvangen. Wacht tot de verkeersinformatie goed wordt ontvangen (weergave van de icoontjes van de verkeersinformatie op de kaart).
In bepaalde landen is alleen voor de hoofdwegen (autosnelwegen...) verkeersinformatie beschikbaar. Dit is volkomen normaal. Het systeem is afhankelijk van de beschikbare verkeersinformatie.
De hoogteligging wordt niet weergegeven. Bij het opstarten kan de initialisatie van het GPS tot 3 minuten duren voordat er meer dan 4 satellieten correct worden ontvangen. Wacht tot het systeem volledig is opgestart zodat het signaal van ten minste 4 satellieten wordt ontvangen.
De kwaliteit van de GPS-ontvangst kan worden beïnvloed door de omgeving (tunnel...) en het weer. Dit is een normaal verschijnsel. De werking van het systeem is afhankelijk van de ontvangst van het GPSsignaal.
De verbinding van Mijn navigatie is verbroken. Tijdens het opstarten en in bepaalde gebieden kan de verbinding niet beschikbaar zijn. Controleer of de verbonden diensten zijn geactiveerd (instellingen, contract).

  Veelgestelde vragen

  Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over uw audiosysteem. ...

  Radio

  VRAAG ANTWOORD OPLOSSING De ontvangstkwaliteit van de gekozen radiozender neemt geleidelijk af of de opgeslagen zenders werken niet (geen geluid, 87,5 Mhz wordt weergege ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Buitenzijde voorruit ontdooien
  1. Zet de aanjager in de hoogste stand. 2. Stel de temperatuur in op maximaal (HI). 3. Druk op de toets voorruitontwaseming ( ) 4. Op basis van de omgevingstemperatuur zal de airconditi ...

  Citroen C3. Algemene werking
  Adviezen Het touchscreen kan bij alle temperaturen worden gebruikt. Houd geen puntige voorwerpen tegen het touchscreen. Raak het touchscreen niet aan met vochtige vingers. Gebruik een sch ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024