Peugeot 208: Resetten

Nadat de accukabels los zijn geweest, moet de ruitbediening opnieuw gereset worden.

Tijdens deze handelingen is de beveiliging tegen beknellen uitgeschakeld:

 • laat de ruit volledig zakken en weer volledig omhoog gaan. De ruit zal telkens een paar centimeters hoger komen. Herhaal deze procedure totdat de ruit volledig dicht is
 • en houd de schakelaar na het sluiten nog minimaal 1 seconde vast.

Neem bij het verlaten van de auto, zelfs voor een korte periode, altijd de sleutel mee.

Wanneer tijdens het bedienen van de ruit iets tussen de ruit en de sponning bekneld raakt, moet de ruit weer worden geopend.

Druk daarvoor op de desbetreffende schakelaar.

Wanneer de bestuurder de ruit aan passagierszijde bedient, moet deze ervan verzekerd zijn dat niets het correcte sluiten van de ruit hindert.

De bestuurder moet ervan verzekerd zijn dat de passagiers op de juiste manier gebruik maken van de elektrische ruitbediening.

Let er goed op dat kinderen zich tijdens het bedienen van de ruiten niet kunnen bezeren.

  Beveiliging tegen beknellen

  (volgens uitvoering) Als de ruit sluit en tegen een obstakel stuit, stopt de ruit en gaat deze direct gedeeltelijk weer open. Als de ruit niet automatisch wil sluiten, druk dan op de schakelaar ...

  Ergonomie en comfort

  ...

  Zie ook:

  Citroen C3. Supervergrendeling
  De supervergrendeling blokkeert het van binnenuit openen van de portieren. Als de supervergrendeling is ingeschakeld, is ook de knop van de centrale vergrendeling op het dashboard buiten werkin ...

  Peugeot 208. PEUGEOT Connect Nav
  De beschreven functies en instellingen kunnen afwijken van die van het systeem in uw auto. Om veiligheidsredenen mag de bestuurder handelingen die de volle aandacht vragen, zoals het koppelen van ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023