Peugeot 208: Wijzigen van de ingestelde snelheid

De ingestelde snelheid kan op twee manieren worden verhoogd.

Zonder het gaspedaal te bedienen

Druk op de toets SET +.

Druk de toets kort in om de snelheid met 1 km/h te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om de snelheid in stappen van 5 km/h te verhogen.

Door het gaspedaal te bedienen

Accelereer voorbij de ingestelde snelheid tot de gewenste snelheid is bereikt.

Druk op de toets SET - of SET +.

Om de ingestelde snelheid te verlagen:

Druk op de toets SET -.

Druk de toets kort in om de snelheid met 1 km/h te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om de snelheid in stappen van 5 km/h te verhogen.

Uitschakelen van het systeem

 • Draai de knop in de stand 0: de selectie van de snelheidsregelaar wordt ongedaan gemaakt. Op het display wordt weer de kilometerteller weergegeven.

Bij het afzetten van het contact wordt de ingestelde snelheid gewist.

  Hervatten

  Druk op deze toets nadat de snelheidsregeling is onderbroken. Uw auto neemt de voor de onderbreking ingestelde snelheid weer aan. U kunt ook een nieuwe snelheid instellen met de procedu ...

  Storing

  De ingestelde snelheid wordt gewist en op het display worden in plaats daarvan drie streepjes weergegeven. Laat het systeem controleren door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaa ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. ON/OFF-schakelaar airbag voorpassagier
  (indien van toepassing) Het doel van de schakelaar is het uitschakelen van de airbag voor de voor passagier zodat mensen die vanwege hun leeftijd, grootte, of medische staat niet blootgesteld ...

  Hyundai i20. Sportstand
  De sportstand kan vanuit stilstand of tijdens het rijden worden ingeschakeld door de selectiehendel vanuit stand D (Drive) naar rechts te bewegen. Druk de selectiehendel terug naar links om ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023