Peugeot 208: Wijzigen van de ingestelde snelheid

De ingestelde snelheid kan op twee manieren worden verhoogd.

Zonder het gaspedaal te bedienen

Druk op de toets SET +.

Druk de toets kort in om de snelheid met 1 km/h te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om de snelheid in stappen van 5 km/h te verhogen.

Door het gaspedaal te bedienen

Accelereer voorbij de ingestelde snelheid tot de gewenste snelheid is bereikt.

Druk op de toets SET - of SET +.

Om de ingestelde snelheid te verlagen:

Druk op de toets SET -.

Druk de toets kort in om de snelheid met 1 km/h te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om de snelheid in stappen van 5 km/h te verhogen.

Uitschakelen van het systeem

 • Draai de knop in de stand 0: de selectie van de snelheidsregelaar wordt ongedaan gemaakt. Op het display wordt weer de kilometerteller weergegeven.

Bij het afzetten van het contact wordt de ingestelde snelheid gewist.

  Hervatten

  Druk op deze toets nadat de snelheidsregeling is onderbroken. Uw auto neemt de voor de onderbreking ingestelde snelheid weer aan. U kunt ook een nieuwe snelheid instellen met de procedu ...

  Storing

  De ingestelde snelheid wordt gewist en op het display worden in plaats daarvan drie streepjes weergegeven. Laat het systeem controleren door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaa ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Tekstberichten weergeven
  Met de functie "Radiotekst" worden door de radiozender meegestuurde tekstberichten weergegeven die betrekking hebben op het radiostation of de muziek waarnaar geluisterd wordt. Druk op ...

  Hyundai i20. Oiledruklampje
  Dit waarschuwingslampje gaat branden: Als het contact of de Engine Start/Stop-knop in de stand ON wordt gezet. Het blijft aan totdat de motor wordt gestart. Wann ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023