Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019): Alarmsysteem

Alarmsysteem

Het systeem bestaat uit de volgende typen beveiliging:

- Uitwendige beveiliging

Dit systeem houdt de te openen carrosseriedelen van de auto in de gaten.

Het alarm gaat af als iemand een portier, het kofferdeksel of de motorkap probeert te openen.

- Interieurbeveiliging

Dit systeem treedt in werking als er bewegingen in het interieur worden waargenomen.

Het alarm gaat af als er een ruit wordt ingeslagen, als iets of iemand de auto binnendringt of als iets of iemand in de auto beweegt.

- Wegsleepbeveiliging (GTi)

Dit systeem treedt in werking als er veranderingen in de wagenhoogte worden waargenomen.

Het alarm gaat af als de auto wordt opgetild, verplaatst of aangestoten.

Zelfbeveiligingsfunctie

Het alarm gaat af als iemand probeert de accu, de bedieningseenheid of de kabels van de sirene uit te schakelen of te beschadigen.

Raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats alvorens u werkzaamheden aan het alarmsysteem uitvoert.

Bagageruimte

Openen Ontgrendel de auto. Druk op de ontgrendelknop van de achterklep om deze te openen en zet de achterklep omhoog. Sluiten Trek de achterklep omlaag aan de handgreep aan de binn ...

Volledige beveiliging

Inschakelen Zet het contact.uit en verlaat de auto. Druk op de vergrendelknop van de afstandsbediening. Het alarmsysteem is geactiveerd: het verklikkerlampje van de knop zal één ke ...

Zie ook:

Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Verbinding delen
Het systeem stelt 3 verbindingsprofielen voor de telefoon voor: "Telefoon" (handsfree-set, uitsluitend telefoon), "Streaming" (streaming: draadloos afspelen van audiobes ...

Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Gebruiksvoorschriften
AdBlue is een oplossing op ureumbasis. Deze vloeistof is niet ontvlambaar, kleurloos en geurloos (koel bewaren). Als het additief in contact komt met de huid, moet u de huid wassen met kraanwate ...

Modellen:

Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024