Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019): Tekstberichten weergeven

Tekstberichten worden door een radiozender tijdens het luisteren naar de muziek meegestuurd.

Druk op MENU.

Selecteer "Radio".

Selecteer "INFO TEXT".

Bevestig met OK.

Selecteer "Aan" of "Uit" om de tekstberichten in of uit te schakelen.

Bevestig met OK.

  Verkeersinformatie ontvangen

  De functie TA (Traffic Announcement) geeft voorrang aan TA-waarschuwingsmeldingen. Om te worden geactiveerd moet deze functie een radiozender die deze berichten uitzendt, goed kunnen ontvangen. ...

  Media

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Streaming Bluetooth
  Streaming biedt de mogelijkheid om naar door de smartphone verzonden audiostreams te luisteren. Zorg dat het Bluetooth-profiel is geactiveerd en stel eerst het volume van het externe apparaat i ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Parkeerlichten
  De zijkant van de auto wordt gemarkeerd door het inschakelen van de parkeerlichten aan de kant van het verkeer. Volgens uitvoering: duw de lichtschakelaar binnen één minuut n ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024