Seat Ibiza: Motoroliepeil controleren

Afb. 230 Oliepeilstok.
Afb. 230 Oliepeilstok.

Oliepeil controleren

 • De wagen in horizontale stand parkeren.
 • De motor kort stationair laten draaien en uitzetten wanneer de bedrijfstemperatuur bereikt is.
 • Ca. twee minuten wachten.
 • Oliepeilstok uit de geleidingspijp trekken.

  Oliepeilstok met een schone doek afvegen en tot de aanslag weer in de geleidingspijp duwen.

 • Vervolgens de oliepeilstok er weer uittrekken en het oliepeil controleren. Indien nodig motorolie bijvullen.

Afhankelijk van de rijstijl en het gebruik van de wagen kan het olieverbruik tot 0,5 l/1.000 km bedragen. Bij de eerste 5.000 kilometer kan het verbruik hoger liggen. Het motoroliepeil moet daarom regelmatig worden gecontroleerd - bij voorkeur elke keer bij het tanken en vóór langere ritten.

ATTENTIE Werkzaamheden aan de motor of in de motorruimte dienen met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd te worden.
 • Let vóór alle werkzaamheden in het motorcompartiment op de waarschuwingen.

 

VOORZICHTIG Als het oliepeil zich boven het gebied afb. 230 A bevindt, de motor niet starten. Dit kan schade aan de motor en de katalysator tot gevolg hebben. Een Technische Dienst raadplegen.

  Waarschuwingslampje

  Als het controlelampje rood gaat branden, betekent dat dat de motoroliedruk te laag is. Als het symbool knippert en er klinken tegelijkertijd drie waarschuwingssignalen, de motor afzetten en ...

  Motorolie bijvullen

  Voordat u de motorkap opent, eerst de waarschuwingen lezen en deze opvolgen in Veiligheidsaanwijzingen voor werkzaamheden in de motorruimte. De plaats van de oliepeilstok is in de betreffende ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Storing
  De ingestelde snelheid wordt gewist en op het display worden in plaats daarvan drie streepjes weergegeven. Laat het systeem controleren door het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaa ...

  Seat Ibiza. Algemene aanwijzingen
  Filter tegen schadelijke stoffen Het interieurluchtfilter (roet- en absorptiekoolfilter) zorgt ervoor dat verontreinigingen in de buitenlucht (bijv. stof of pollen) worden verminderd resp. tegenge ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023