Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): AdBlue bijvullen

Afb. 228
Afb. 228 Dop van de vulopening van de Ad-Blue-tank.

Handelingen vóór het bijvullen Parkeer de wagen op een effen oppervlak.

Als de wagen niet op een effen oppervlak staat maar bijvoorbeeld op een helling of aan een kant op een stoeprand, kan de meter mogelijk het vullen niet correct detecteren.

Indien een bericht over het AdBlue-peil werd getoond op het scherm van het instrumentenpaneel, vul dan minstens de minimaal vereiste hoeveelheid bij (ca. 5 liter). Enkel wanneer u deze hoeveelheid tankt, detecteert het systeem dat AdBlue werd bijgevuld en kunt u de motor opnieuw starten. De maximale hoeveelheid die u kunt tanken is 11 liter.

Contact uitschakelen. Als het contact niet is uitgeschakeld tijdens het vullen, verschijnt op het scherm van het instrumentenpaneel mogelijk nog steeds de indicatie dat u product moet bijvullen.

Bijvullen met een vulfles

Gebruik enkel AdBlue die voldoet aan de norm ISO 22241-1. Gebruik enkel originele verpakkingen.

 • Open de tankklep afb. 228.
 • Draai de dop van de vulopening van de tank linksom los.
 • Houd rekening met de aanwijzingen en gegevens van de fabrikant van de vulfles.
 • Controleer de vervaldatum.
 • Draai de dop van de vulfles los.
 • Steek de hals van de fles verticaal in de vulopening van de tank en schroef de fles met de hand rechtsom vast.
 • Druk de vulfles in de richting van de vulopening en houd ze in die positie.
 • Wacht tot de inhoud van de fles in de Ad- Blue-tank gelopen is. De fles mag niet samengedrukt of gebroken worden!
 • Schroef de fles linksom los en trek ze voorzichtig naar boven weg .
 • De AdBlue-tank is vol wanneer geen vloeistof meer uit de fles komt.
 • Draai de dop van de vulopening van de tank rechtsom in tot hij vastklikt.
 • Tankklep sluiten.

Handelingen vóór het wegrijden

 • Na het vullen schakelt u enkel het contact in.
 • Laat het contact minstens 30 seconden ingeschakeld zodat het systeem de vulling kan detecteren.
 • Zet de motor niet aan tot de 30 seconden verstreken zijn!

AdBlue bijvullen aan de pomp Geldt voor wagens met selectieve katalytische reductie.

 • Open de klep van de vulopening van de tank.
 • Draai de sluitstop van de vulopening van het SCR-systeem naar links afb. 228.
 • Voeg AdBlue toe tot het vulpistool voor het eerst stopt.
 • Sluit de SCR-buis door ze naar rechts te draaien tot u een klik hoort.
ATTENTIE De AdBlue mag enkel bewaard worden in de originele verpakking, goed gesloten en op een veilige plaats.
 • Bewaar AdBlue nooit in lege blikjes, flessen of vergelijkbare verpakkingen, omdat andere personen zich dan kunnen vergissen.
 • Bewaar AdBlue steeds buiten bereik van kinderen.

 

VOORZICHTIG
 • Bij het tanken moet de greep van het vulpistool omlaag uitgelijnd zijn. Anders zal de vulmond niet automatisch aangesloten worden.
 • Probeer niet meer additief toe te voegen nadat het vulpistool voor het eerst gestopt is.

  De AdBlue-tank kan dan te veel gevuld worden, waardoor AdBlue naar buiten stroomt.

 • Gebruik enkel AdBlue die voldoet aan de norm ISO 22241-1. Gebruik enkel originele verpakkingen.
 • Meng AdBlue nooit met water, brandstof of additieven. Eender welke storing veroorzaakt door een mengsel valt niet onder de garantie.
 • Vul AdBlue nooit in de dieseltank! Doet u dit toch dan kan de motor beschadigd raken!
 • Neem de vulfles niet continu mee in de wagen.

  Indien de fles lekt (door temperatuurschommelingen of schade aan de fles), kan AdBlue het interieur van de wagen beschadigen.

 

Milieu-aanwijzing

Lever de vulfles met het oog op milieubescherming in bij geschikte inzamelpunten.

 

Let op

Bij de SEAT-dealers kunt u geschikte vulflessen van AdBlue aanschaffen.

  Informatie over AdBlue

  Het verbruik van AdBlue hangt af van de persoonlijke rijstijl, de bedrijfstemperatuur van het systeem en de omgevingstemperatuur wanneer de wagen wordt gebruikt. AdBlue bevriest vanaf -11ºC ...

  Werkzaamheden in de motorruimte

  ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Controlelampje
  Er is een storing als: Het controlelampje na enkele seconden niet weer uitgaat. Het controlelampje brandt of knippert tijdens het rijden en er tegelijkertijd drie waarschuwingssign ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Antiblokkeersysteem (ABS) en elektronische remdrukregelaar (REF)
  Als dit lampje blijft branden, duidt dit op een storing in het ABS-systeem. De normale remwerking blijft behouden. Rijd wel voorzichtig en matig uw snelheid. Als dit lampje gaat branden in comb ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024