Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Algemene aanwijzingen

Filter tegen schadelijke stoffen Het interieurluchtfilter (roet- en absorptiekoolfilter) zorgt ervoor dat verontreinigingen in de buitenlucht (bijv. stof of pollen) worden verminderd resp. tegengehouden.

Het interieurluchtfilter moet volgens de in het onderhoudsprogramma aangegeven intervallen worden vervangen, zodat de prestaties van de airconditioning niet verminderen.

Als de werking van het filter door het gebruik van de wagen in een gebied met veel luchtverontreiniging voortijdig afneemt, moet het interieurluchtfilter vaker worden vervangen dan in het Serviceplan staat aangegeven.

ATTENTIE Als het zicht door alle ruiten van de wagen niet goed is, neemt het risico op ongevallen met ernstige gevolgen toe.
 • Zorg ervoor dat alle ruiten ijs- en sneeuwvrij zijn, en dat ze niet beslagen zijn om goed te kunnen kijken wat er buiten de wagen allemaal gebeurt.
 • Het maximale verwarmingsvermogen en de zo snel mogelijke ontwaseming van de ruiten worden verkregen wanneer de motor zijn normale werkingstemperatuur bereikt. Ga alleen rijden als het zicht goed is.
 • Zorg er altijd voor dat u het verwarmingsen ventilatiesysteem, de airconditioning en de achterruitverwarming gebruikt om goed te kunnen zien wat er buiten de wagen allemaal gebeurt.
 • Laat de luchtcirculatie nooit gedurende een lange periode aan. Wanneer het koelsysteem niet werkt en de circulatiefunctie aan staat, kunnen de ruiten snel beslaan en kan het zicht zo aanzienlijk beperkt worden.
 • Schakel de circulatiefunctie uit wanneer u deze niet nodig heeft.

 

ATTENTIE Gebruikte lucht verhoogt de vermoeidheid en leidt tot concentratieverlies van de bestuurder.

Dit kan een ernstig ongeval tot gevolg hebben.

 • Schakel de ventilator nooit gedurende langere tijd uit en gebruik de luchtcirculatiefunctie niet gedurende een lange tijd omdat de lucht in de wagen niet ververst wordt.

 

VOORZICHTIG
 • Als u denkt dat de airconditioning is beschadigd, moet u - om verdere beschadigingen te voorkomen - de airconditioning met de A/C -toets uitschakelen en door een gespecialiseerde werkplaats laten controleren.
 • Reparatiewerkzaamheden aan de airconditioning vereisen bijzondere vakkennis en speciaal gereedschap. Bij storingen adviseren wij daarom om een gespecialiseerde werkplaats op te zoeken.

 

Let op
 • Bij hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen buiten kan condenswater van de verdamper van de airconditioning lekken en onder de wagen een waterplas vormen. Dit is normaal en geen teken van lekkage.
 • De luchtinlaat voor de voorruit moet vrij van ijs, sneeuw of bladeren zijn, opdat verwarming en airconditioning optimaal kunnen functioneren en het beslaan van de ruiten wordt voorkomen.
 • De uit de luchtroosters naar buiten gaande lucht die door het hele interieur stroomt, wordt via de hiervoor bedoelde ventilatiegleuven in de bagageruimte afgezogen. Daarom moet vermeden worden dat deze gleuven verstopt raken.
 • De airconditioning werkt het beste als de ruiten en het schuif-/kanteldak* zijn gesloten.

  Wanneer echter het interieur door binnenvallende zonnestralen sterk is verwarmd, kan het afkoelen worden versneld door de ruiten even te openen.

 • Als de luchtcirculatiestand is ingeschakeld, adviseren wij niet te roken omdat de aangezogen rook op de verdamper van het koelsysteem neerslaat en zo voor blijvende geuroverlast zorgt.
 • Bij lage buitentemperaturen wordt de compressor automatisch losgekoppeld en kan hij ook niet met de AUTO -toets worden ingeschakeld.
 • Geadviseerd wordt de airconditioning minstens één keer per maand aan te zetten zodat de pakkingen van het systeem gesmeerd en eventuele lekkages vermeden worden. Als u een verminderd koelvermogen constateert, stelt u zich dan in verbinding met een Technische Dienst om het systeem te laten controleren.
 • Voor een correcte werking van het systeem, de roosters aan beide zijden van het scherm niet bedekken.
 • Als de motor sterk belast wordt, wordt de compressor tijdelijk uitgeschakeld.

Zuinig gebruik van de airconditioning

Als de airconditioning aan staat, vraagt de compressor motorvermogen, hetgeen van invloed op het brandstofverbruik is. De volgende punten zijn van belang teneinde het toestel zo min mogelijk te gebruiken.

 • Wanneer het interieur van de auto door de zon sterk verwarmd is, is het raadzaam even de ramen of portieren open te zetten, zodat de warme lucht kan ontsnappen.
 • Tijdens het rijden dient u de airconditioning niet te gebruiken als de ramen of het schuifdak* geopend zijn.

  Verwarming, ventilatie en koeling

  ...

  Luchtroosters

  Afb. 173 Luchtroosters. Voor een correcte verwarming, koeling en ventilatie in het interieur van de wagen moeten de luchtroosters afb. 173 1 continu geopend zijn. Met de lamellen kunnen d ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Aanwijzingen voor het aanslepen
  In het algemeen geldt dat een wagen niet gestart mag worden door hem te slepen. Gebruik in plaats daarvan de starthulp. Om technische redenen kunnen de volgende wagens niet worden gestart door te ...

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
  (indien van toepassing) De Elektronische Stabiliteitsregeling (ESC) is ontworpen om de stabiliteit van de auto in bochten te verbeteren. Het ESC controleert in welke richting u stuurt en in ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024