Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Algemene aanwijzingen

Beschadigingen voorkomen

 • Alleen langzaam en indien mogelijk in een rechte hoek tegen stoepranden en dergelijke oprijden.
 • De banden niet met olie, vet en brandstof in aanraking laten komen.
 • De banden regelmatig op beschadigingen controleren (gaten, sneden, scheuren en bulten). Scherpe voorwerpen uit het bandenprofiel verwijderen.

Banden opslaan

 • Verwijderde banden markeren. Ze moeten namelijk dezelfde looprichting hebben als ze weer worden gemonteerd.
 • Verwijderde banden resp. wielen koel, droog en zo donker mogelijk bewaren.
 • Banden in verticale stand opslaan, wanneer ze niet op een velg zijn gemonteerd.

Nieuwe banden Nieuwe banden moet u inrijden.

Op basis van constructiekenmerken en profielvormen kan de profieldiepte van nieuwe banden afhankelijk van de uitvoering en de fabrikant verschillend uitvallen.

Verborgen schade Schade aan banden en velgen is vaak voor het oog verborgen. Als de wagen vreemd trilt of naar één kant neigt, is dit een teken dat de banden mogelijk beschadigd zijn. De banden moeten zo snel mogelijk bij een Technische Dienst worden gecontroleerd.

Draairichtinggebonden banden Bij draairichtinggebonden banden is de wang van de band met pijlen gemarkeerd.

Deze draairichting beslist aanhouden. Hierdoor worden de optimale rij-eigenschappen met betrekking tot aquaplaning, grip, geluid en wrijving gegarandeerd.

ATTENTIE
 • Nieuwe banden hebben tijdens de eerste 500 km nog niet de optimale grip. Voorzichtig rijden - gevaar voor ongevallen!
 • Niet met beschadigde banden rijden. Gevaar voor ongelukken.
 • Wanneer u tijdens het rijden ongewone trillingen of eenzijdig trekken van de wagen constateert, direct stoppen en de banden op beschadigingen controleren.

  Wielen en banden

  ...

  Bandenspanning controleren

  Afb. 231 Plaats van de sticker van de bandenspanningen. De maximaal toelaatbare bandenspanning is aangegeven op de sticker aan de achterzijde van de portierstijl linksvoor afb. 231. 1. Sticke ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Inleiding tot het Easy Connect-systeem
  Systeeminstellingen (CAR) Menu WAGEN Om de instellingenmenu's te selecteren drukt u, naargelang de uitvoering, op de Easy Connect-toets en de functietoets SETUP , OF op de toets en vervolgens ...

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Algemene aanwijzingen
  Filter tegen schadelijke stoffen Het interieurluchtfilter (roet- en absorptiekoolfilter) zorgt ervoor dat verontreinigingen in de buitenlucht (bijv. stof of pollen) worden verminderd resp. tegenge ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024