Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Elementen op het beeldscherm

Bij het inschakelen van het contact kan op het display van het instrumentenpaneel afb. 125  3 uiteenlopende informatie weergegeven worden, naargelang de uitvoering van de wagen:

 • Motorkap, achterklep en portieren geopend
 • Waarschuwings- en informatieteksten.
 • Afgelegde afstand.
 • Tijd.
 • Navigatieaanwijzingen.
 • Buitentemperatuur.
 • Kompas.
 • Keuzehendelstand
 • Aanbevolen versnelling (handgeschakelde versnellingsbak)
 • Multifunctie-indicatie (MFA) en menu's voor verschillende instellingsopties
 • Service-intervalindicatie
 • Tweede snelheidsindicatie
 • Snelheidssignaal
 • Statusindicatie van het start-stopsysteem
 • Indicatie van de staat van het actieve cilinderbeheer (ACT)*
 • Staat van rijden met laag verbruik ()
 • Motorcode (MKB)

Afgelegde afstand De totale kilometerteller registreert de totaal afgelegde afstand van de wagen.

De dagkilometerteller (trip) geeft het aantal kilometers of mijlen weer dat na de laatste keer terugzetten van de dagteller is afgelegd.

Het laatste cijfer geeft elke 100 meter resp. 1/10 mijl weer.

 • Druk kort op de knop afb. 125  4 om de dagkilometerteller op 0 te zetten.
 • Houd de knop 4 gedurende 3 sec. ingedrukt om terug te keren naar de vorige waarde.

Tijd

 • Om de tijd in te stellen, houdt u op knop afb. 125 4 gedurende min. 3 sec. ingedrukt om naar de uren resp. minuten te gaan.
 • Druk om verder te gaan met het instellen op de toets 4 . Houd de toets ingedrukt om de cijfers snel te veranderen.
 • Na instelling van het uur begint het tellen van de seconden automatisch vanaf 0.
 • Druk nogmaals op knop 4 om het instellen van de klok te beëindigen.
 • Na instelling van het uur verdwijnt de tijdweergave, terwijl de wijzigingen behouden blijven.

De tijd kan ook worden ingesteld in het Easy Connect-systeem via de toets en de functieknop SETUP > Datum en tijd .

Kompas Wanneer het contact is ingeschakeld en het navigatiesysteem is aangezet, wordt op het display van het instrumentenpaneel de windstreek overeenkomstig de rijrichting van de wagen weergegeven.

Keuzehendelstand De ingeschakelde rijstand wordt zowel aangegeven naast de keuzehendel als op het display in het instrumentenpaneel. In de posities D en S, alsook bij de tiptronic, wordt op het display tevens de overeenkomstige versnelling weergegeven.

Aanbevolen versnelling (schakelbak) Tijdens het rijden wordt op het display van het instrumentenpaneel de aanbevolen versnelling getoond om brandstof te besparen.

Tweede snelheidsmeter (mph of km/u) Naast de gewone weergave van de snelheidsmeter kan tijdens het rijden de snelheid ook in een andere meeteenheid (in mijl of kilometer per uur) getoond worden.

In de modellen die bestemd zijn voor de landen waar de tweede snelheid verplicht weergegeven moet worden, kan deze optie niet uitgeschakeld worden.

Voor het instellen van de tweede snelheidsmeter gaat u naar het Easy Connect-systeem via toets en de functieknop SETUP > Eenheden.

Snelheidswaarschuwing Op het display van het instrumentenpaneel verschijnt een melding zodra de ingestelde snelheid wordt overschreden. Dat is bijv.

handig als u winterbanden gebruikt die niet geschikt zijn voor de maximumsnelheid van de wagen .

Voor het instellen van de waarschuwingsfunctie via de tweede snelheidsmeter gaat u naar het Easy Connect-systeem via toets en de functieknop SETUP > Bestuurdershulpsysteem.

Indicatie van de start/stop-werking Op het display van het instrumentenpaneel wordt actuele informatie weergegeven over de status.

Staat van rijden met laag verbruik (ECO)* Naargelang de uitrusting verschijnt tijdens het rijden op het display van het instrumentenpaneel de indicatie "ECO" wanneer de wagen zich in de staat met laag verbruik bevindt, dankzij het actieve cilinderbeheer (ACT)*.

Motorcode (MKB) Houd knop afb. 125  4 langer dan 15 sec.

ingedrukt om de motorcode (MKB) van de wagen weer te geven. Hierbij dient het contact te zijn ingeschakeld en de motor stil te staan.

ATTENTIE

Veiligheidsaanwijzingen in Waarschuwingssymbolen in acht nemen.

 

ATTENTIE Zelfs als de buitentemperatuur boven het vriespunt ligt, kunnen wegen en bruggen glad zijn.
 • Ook bij buitentemperaturen boven +4ºC (+39ºF) kunnen zich ijsplekken vormen op de weg, zelfs zonder dat het symbool "ijskristal" weergegeven wordt.
 • De buitentemperatuurvoeler voert een meting ter oriëntatie uit.

 

Let op
 • Er zijn verschillende typen instrumentenpanelen, dus kunnen de versies en indicaties van het display verschillen. Bij wagens zonder weergave van waarschuwings- of informatieteksten op het display worden storingen uitsluitend door controlelampjes weergegeven.
 • Afhankelijk van de uitrusting kunnen bepaalde instellingen en indicaties ook via het Easy Connect-systeem worden ingesteld.
 • Wanneer er verschillende waarschuwingen zijn, worden de symbolen na elkaar gedurende een aantal seconden getoond en blijven ze branden tot de storing wordt verholpen.

  Toerenteller

  De toerenteller geeft het motortoerental per minuut aan afb. 125  1 . De toerenteller geeft u, samen met de toerentalindicatie, de mogelijkheid om de motor van uw wagen altijd te gebruiken ...

  Kilometerteller

  Afb. 126 Instrumentenpaneel: kilometerteller en resetknop. De weergave van het afgelegde traject gebeurt in kilometers "km" resp. in mijlen "mi". Het is mogelijk om van mee ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Antivries/water bijvullen
  Vul koelvloeistof bij zodra het peil daarvan onder de markering MIN (minimum) komt. Koelvloeistofpeil controleren De wagen in horizontale stand parkeren. Contact uitschakelen. Lees het koe ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Toegang tot het gereedschap
  Het gereedschap bevindt zich onder de vloerplaat. van de bagageruimte: open het kofferdeksel, til de vloerplaat op en verwijder hem, verwijder de opbergkist met het gereedschap. D ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024