Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024): Indicator buitentemperatuur

Wanneer de buitentemperatuur lager is dan +4ºC (+39ºF), wordt naast deze temperatuur het symbool (waarschuwing risico op ijzel) weergegeven. Aanvankelijk knippert dit symbool en dan blijft het continu branden tot de buitentemperatuur hoger is +6ºC (+43ºF) in Elementen op het beeldscherm.

Wanneer de wagen stilstaat of bij het rijden met zeer lage snelheid, is het mogelijk dat de aangegeven temperatuur iets hoger is dan de werkelijke buitentemperatuur, vanwege de warmte die de motor afgeeft.

Het meetbereik van de temperatuur gaat van -40ºC tot +50ºC (-40ºF tot +122ºF).

Motorolietemperatuurmeter

De motor heeft onder normale rijomstandigheden de bedrijfstemperatuur bereikt als de motorolietemperatuur tussen 80ºC (178ºF) en 120ºC (248ºF) ligt. Bij een hoge motorbelasting of een hoge omgevingstemperatuur kan de motorolietemperatuur toenemen. Dit heeft verder geen consequenties zolang geen melding verschijnt op het display via de controlelampjes of .

In wagens zonder multifunctiestuurwiel

 • Druk op de tuimelschakelaar afb. 47 (2) totdat het hoofdmenu verschijnt. Ga naar Ritgegevens. Gebruik de toets (2) om naar de motorolietemperatuurindicatie te stappen.

In wagens met multifunctiestuurwiel

 • Ga naar het submenu Ritgegevens en draai aan het kartelwieltje tot de indicatie van de olietemperatuur verschijnt.

Extra verbruikers

 • Bediening met de ruitenwisserhendel*: druk op de tuimelschakelaar afb. 47 (2) totdat het hoofdmenu verschijnt. Ga naar het gedeelte Ritgegevens. Gebruik de tuimelschakelaar om naar de weergave Comfortverbruikers te gaan.
 • Bediening via het multifunctiestuurwiel*: ga met de toetsen of naar Ritgegevens en bevestig met OK. Draai aan het rechter kartelwieltje totdat de weergave Comfortverbruikers verschijnt.

Het actuele verbruik van alle extra verbruikers samen wordt bovendien grafisch weergegeven.

Besparingstips

In omstandigheden waarin het brandstofverbruik toeneemt, worden besparingstips gegeven.

Volg ze op om uw verbruik te beperken.

Deze indicaties verschijnen automatisch en worden uitsluitend weergegeven in het efficiencyprogramma.

Na een tijdje verdwijnen de tips automatisch.

Als u een besparingstip wilt verbergen zodra deze verschijnt, drukt u op een willekeurige toets op de ruitenwisserhendel* / het multifunctiestuurwiel*.

Let op
 • Als een besparingstips is verborgen, wordt deze weer weergegeven zodra het contact weer wordt ingeschakeld.
 • De besparingstips worden niet voortdurend weergegeven, maar incidenteel.

  Waarschuwings- en informatieberichten

  Bij het inschakelen van het contact of tijdens het rijden worden enkele functies en wagencomponenten gecontroleerd op hun toestand. De storingen in de werking worden weergegeven op het display d ...

  Snelheidswaarschuwingssysteem

  Het snelheidswaarschuwingssysteem geeft een waarschuwing als de bestuurder de opgeslagen maximumsnelheid overschrijdt met ongeveer 3 km/u (2 mpu). Er klinkt een akoestisch waarschuwingssignaal en ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024). Demonteren van het wiel
  Stilzetten van de auto Zet de auto op een plaats waar het verkeer niet gehinderd wordt en zorg ervoor dat de auto op een horizontale, stabiele en stroeve ondergrond staat. Trek de parkeerrem aa ...

  Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024). Koppelen van een Bluetooth -telefoon
  Het koppelen van de Bluetooth-telefoon aan het handsfree Bluetooth-systeem van uw autoradio mag om veiligheidsredenen en vanwege het feit dat deze handeling de volledige aandacht van de bestuurder ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024