Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Motorolie verversen

De motorolie wordt bij onderhoudswerkzaamheden ververst.

Wij adviseren u daarom om de motorolie bij een Technische Dienst te laten verversen.

In het Onderhoudsprogramma staat vermeld wanneer de motorolie moet worden ververst.

ATTENTIE Motorolie alleen zelf verversen, wanneer u over de noodzakelijke vakkennis beschikt!
 • Voordat u de motorkap opent, eerst de waarschuwingen lezen en deze opvolgen, Veiligheidsaanwijzingen voor werkzaamheden in de motorruimte.
 • Motor eerst laten afkoelen. Hete olie kan brandwonden veroorzaken.
 • Een beschermende bril dragen - gevaar door etsende werking van oliespetters.
 • Uw arm horizontaal houden, als u de olieaftapplug met de hand losdraait, zodat de eruit lopende olie niet langs uw arm naar beneden kan lopen.
 • Als uw huid met motorolie in contact is gekomen, dan dient u uw huid vervolgens grondig te wassen.
 • Olie is giftig! Motorolie buiten het bereik van kinderen bewaren.

 

VOORZICHTIG Geen extra smeermiddel aan de motorolie toevoegen. De motor kan hiervan schade ondervinden.

Schade die door zulke middelen ontstaat, valt niet onder de garantie.

 

Milieu-aanwijzing
 • Omdat de olie correct moet worden afgevoerd en vanwege de benodigde speciale gereedschappen en vakkennis adviseren wij u de motorolie en het oliefilter bij een Technische Dienst te laten verversen.
 • In geen geval mag olie in de riolering of in de grond terechtkomen.
 • Voor het opvangen van de afgewerkte olie een hiervoor bestemde bak gebruiken die de gehele oliehoeveelheid van uw motor kan opvangen.

  Motorolie bijvullen

  Voordat u de motorkap opent, eerst de waarschuwingen lezen en deze opvolgen in Veiligheidsaanwijzingen voor werkzaamheden in de motorruimte. De plaats van de oliepeilstok is in de betreffende ...

  Koelsysteem

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Radio
  VRAAG ANTWOORD OPLOSSING De ontvangstkwaliteit van de gekozen radiozender neemt geleidelijk af of de opgeslagen zenders werken niet (geen geluid, 87,5 Mhz wordt weergege ...

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Waarschuwingslampje Lage Bandenspanning
  (indien van toepassing) Dit waarschuwingslampje gaat branden: Als het contact of de Engine Start/Stop-knop in de stand ON wordt gezet. Het lampje blijft ongeveer 3 seconde ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024