Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Radiografische afstandsbediening

Afb. 136 Knoppen op de sleutel met afstandsbediening.
Afb. 136 Knoppen op de sleutel met afstandsbediening.

Afb. 137 Wagensleutel met alarmknop.
Afb. 137 Wagensleutel met alarmknop.

Met de radiografische afstandsbediening kan de wagen van op afstand worden ont- en vergrendeld.

Met de toets 4 afb. 136 van de afstandsbediening wordt de sleutelbaard ontgrendeld.

Wagen ontgrendelen afb. 136  1 .

Wagen vergrendelen afb. 136  2 .

Achterklep ontgrendelen. Op knop afb. 136  3 drukken, tot alle knipperlichten van de wagen even knipperen. Bij het indrukken van ontgrendelingsknop 3 , beschikt u over 2 minuten om de achterklep te openen.

Na verloop van deze tijd wordt die weer vergrendeld.

Bovendien knippert het controlelampje van de sleutelbatterij (pijl) afb. 136.

De zender met de batterijen is ondergebracht in de sleutel met afstandsbediening. De ontvanger zit in het interieur van de wagen. Het maximaal bereik hangt af van verschillende factoren. Bij zwakker wordende batterijen wordt de reikwijdte kleiner.

Alarmknop* Druk de alarmknop afb. 137  5 alleen in een noodgeval in! Zodra de alarmknop is ingedrukt, hoort u de claxon van de wagen en gaan de knipperlichten kort branden. Door de knop nogmaals in te drukken, wordt het alarm gedeactiveerd.

ATTENTIE Lees de betreffende waarschuwingsaanwijzingen in Sleutelset op en volg deze op.

 

Let op
 • De radiografische afstandsbediening werkt alleen als u zich in het werkingsgebied bevindt.
 • Als u de wagen met de radiografische afstandsbediening niet kunt ont- of vergrendelen, moet u eerder genoemde sleutel opnieuw laten synchroniseren. Ga hiervoor naar uw technische dienst.

  Sleutelset

  Afb. 135 Sleutelset. Afhankelijk van de uitvoering van uw wagen kan de sleutelset bestaan uit: een sleutel met afstandsbediening afb.135  A een sleutel zonder afstandsbediening B , ...

  De batterij vervangen

  Afb. 138 Autosleutel: openen van het deksel van batterijcompartiment. Afb. 139 Autosleutel: batterij verwijderen. SEAT adviseert om de batterij te laten vervangen in de werkplaats van een of ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Opslaan van een radiozender
  Druk een paar keer achter elkaar op SRC/TEL om het golfbereik FM1, FM2 of AM te selecteren. Houd de toets ingedrukt om de zender waarnaar u luistert op te slaan. De naam van de radiozender wor ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Algemeen
  12V-loodaccu Accu's bevatten giftige stoffen zoals zwavelzuur en lood. Ze moeten worden verwerkt conform de regelgeving en mogen in geen geval met het huishoudelijke afval worden weggegooid. ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024