Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Starthulp: beschrijving

Afb. 89
Afb. 89 Verbindingsschema voor wagens zonder start-stopsysteem.

Afb. 90
Afb. 90 Verbindingsschema voor wagens met start-stopsysteem.  

Startkabels aansluiten

1. Bij beide wagens het contact uitschakelen.

2. Een uiteinde van de rode starthulpkabel op de pluspool + van de wagen met de ontladen accu klemmen A afb. 89.

3. Het andere uiteinde van de rode starthulpkabel op de pluspool + van de stroomgevende wagen B klemmen.

4a. In wagens zonder start-stopsysteem: een uiteinde van de zwarte startkabel op de minpool - van de stroomgevende wagen klemmen B afb. 89.

4b. In wagens met start-stopsysteem: een uiteinde van de zwarte X startkabel op een geschikt massapunt, een massief metalen onderdeel van het motorblok of aan het motorblok zelf klemmen afb.90.

5. Sluit het andere uiteinde van de zwarte startkabel X in de wagen met ontladen accu aan op een massief metalen deel vastgeschroefd aan het motorblok of aan het motorblok zelf, echter niet in de buurt van de accu A .

6. Leg de kabels zo, dat ze niet door draaiende delen in de motorruimte kunnen worden geraakt.

Starten

7. De motor van de stroomgevende wagen starten en stationair laten draaien.

8. De motor van de wagen met de ontladen accu starten en twee tot drie minuten wachten tot de motor draait.

Startkabels verwijderen

9. Vóór het losmaken van de startkabels het dimlicht - wanneer dit aan is - uitschakelen.

10. In de wagen met de ontladen accu de aanjager en achterruitverwarming inschakelen, opdat spanningspieken worden afgebouwd die ontstaan bij het losmaken.

11. In de wagen met de ontladen accu de aanjager en achterruitverwarming inschakelen, opdat spanningspieken worden afgebouwd die ontstaan bij het losmaken.

Let erop dat de klemmen voldoende contact met het metaal hebben.

Als de motor niet aanslaat, na 10 seconden ophouden met starten en daarna na ca. 1 minuut weer starten.

ATTENTIE
 • Volg de waarschuwingen op bij werkzaamheden in de motorruimte, Werkzaamheden in de motorruimte.
 • De stroomgevende accu moet dezelfde spanning (12 V) en dezelfde capaciteit (zie tekst op de accu) hebben als de lege accu.

  Anders bestaat er gevaar voor explosie!

 • Voer nooit een starthulp uit als een van de accu's bevroren is - gevaar voor explosie! Ook wanneer de accu is ontdooid, bestaat er gevaar voor verbrandingen bij het uitvloeien van accuvloeistof. Bevroren accu vervangen.
 • Ontstekingsbronnen (open vuur, sigaretten, enz) zover mogelijk uit de buurt van de accu's houden. Ontploffingsgevaar!
 • Let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de startkabels.
 • Minkabel bij de andere wagen niet direct op de minpool van de ontladen accu aansluiten.

  Door vonkvorming zou het knalgas dat uit de accu stroomt, kunnen ontsteken - gevaar voor explosie!

 • Minkabel bij de andere wagen niet op delen van het brandstofsysteem of op de remleidingen vastklemmen.
 • De niet-geïsoleerde delen van de pooltangen mogen elkaar niet raken. Bovendien mag de op de pluspool van de accu aangesloten kabel niet met elektrisch geleidende delen van de wagen in aanraking komen - gevaar voor kortsluiting!
 • Kabels zo leggen dat ze niet door draaiende delen in de motorruimte kunnen worden geraakt.
 • Buig u niet over de accu's - u zou verbrandingen kunnen oplopen!

 

Let op

De wagens mogen elkaar niet aanraken, anders zou er al bij de verbinding van de pluspolen een stroomverbinding zijn.

  Startkabels

  De startkabels moeten voldoende doorsnede hebben. Als de motor niet aanslaat, omdat de accu ontladen is, kunt u de accu van een andere wagen voor het starten gebruiken. Startkabels U hebt vo ...

  Ruitenwisserbladen vervangen

  ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Bovenste balk
  Bepaalde gegevens worden permanent weergegeven in de bovenste balk van het touchscreen: Basisinformatie van de airconditioning en toegang tot een snelmenu (uitsluitend instellen van de temper ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Bluetooth -telefoon koppelen
  Het koppelen van de Bluetooth-telefoon aan de Bluetooth handsfree set van uw autoradio mag om veiligheidsredenen en vanwege het feit dat deze handeling de volledige aandacht van de bestuurder vra ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024