Citroen C3: Instellingen

VRAAG

ANTWOORD

OPLOSSING

Na het instellen van de bassen en hoge tonen is de geluidssfeer niet meer geselecteerd. De geluidssfeer is gekoppeld aan de bassen en hoge tonen. Wijzig de instelling van de bassen en de hoge tonen of de geluidssfeer om de gewenste geluidskwaliteit te verkrijgen.
Na het selecteren van een geluidssfeer staan de bassen en hoge tonen weer op 0.
Bij het veranderen van de balans wordt de gekozen geluidsverdeling uitgeschakeld. De geluidsverdeling is gekoppeld aan de balans. Wijzig de instelling van de balans of de geluidsverdeling om de gewenste geluidskwaliteit te verkrijgen.
Bij het veranderen van de geluidsverdeling worden de instellingen van de balans uitgeschakeld.
Er is een verschil in geluidskwaliteit tussen de verschillende geluidsbronnen. Voor een optimaal luistergenot kunt u de audio-instellingen voor elke geluidsbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunnen bij het selecteren van een andere geluidsbron verschillen in de geluidskwaliteit hoorbaar zijn. Controleer of de audio-instellingen zijn afgestemd op de verschillende geluidsbronnen.

Het is raadzaam de audiofuncties (Bass:, Treble:, Balans) in de middelste stand te zetten, de klankkleur "Geen" te selecteren en de functie Loudness AAN te zetten als de CD-speler is geselecteerd en UIT te zetten als de radio is geselecteerd.

Na het afzetten van de motor wordt het systeem na enkele minuten automatisch uitgeschakeld. Als de motor is afgezet, blijft het systeem nog werken zolang de laadtoestand van de accu dat toestaat.

Het automatisch uitschakelen duidt erop dat de eco-mode van het systeem is geactiveerd om te voorkomen dat de accu van de auto ontladen raakt.

Start de motor om de accu op te laden.
Ik kan de datum en tijd niet instellen. De datum en tijd kunnen alleen worden ingesteld als de synchronisatie met de satellieten is gedeactiveerd. Menu Instellingen / Opties / Instellen tijd-datum.

Selecteer het tabblad "Tijd" en deactiveer de "GPS-synchronisatie" (UTC).

  Telefoon

  VRAAG ANTWOORD OPLOSSING Het lukt me niet om mijn Bluetooth-telefoon te koppelen. Het is mogelijk dat de Bluetooth-functie van de telefoon is uitgeschakel ...

  CITROËN Connect Radio

  Multimedia-autoradio - Applicaties - Bluetooth -telefoon Om veiligheidsredenen mag de bestuurder handelingen die zijn volledige aandacht vragen, zoals het koppelen van een Bluetooth-telefoon aan ...

  Zie ook:

  Citroen C3. Naar een nieuwe bestemming
  Druk op Navigatie om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets " MENU " om de secundaire pagina weer te geven. Selecteer " Adres invoeren ". Selecteer het " Land &q ...

  Seat Ibiza. Opslag van ongevalgegevens (Event Data Recorder)
  Beschrijving en werking Uw wagen beschikt over een apparaat dat gegevens van ongevallen opslaat (EDR). De EDR registreert gegevens bij een licht of ernstig ongeval. Deze gegevens dienen ter ond ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023