Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024): Beheer van de verbindingen

De verbinding van de telefoon is automatisch geschikt voor de profielen handsfree set en streaming audio.

De mogelijkheid van het systeem om één profiel te koppelen hangt af van de telefoon. Het is mogelijk dat standaard beide profielen worden verbonden.

Druk op de toets MENU .

Selecteer " Verbindingen ".

Bevestig met OK .

Selecteer " Beheer Bluetoothverbindingen " en bevestig. De lijst van de gekoppelde telefoons wordt weergegeven.

Bevestig met OK .

Geeft aan dat een apparaat is verbonden.

Het cijfer geeft aan hoeveel profielen met het systeem zijn verbonden:

 • 1 voor media of 1 voor telefoon.
 • 2 voor media en telefoon.

Geeft aan dat het profiel streaming audio is verbonden.

Geeft aan dat het profiel handsfree telefoon is verbonden.

Geeft aan dat het profiel handsfree telefoon is verbonden.

Bevestig met OK .

Vervolgens selecteert en bevestigt u:

 • " Aansluiten telefoon "/ " Telefoon afsluiten ": om alleen de telefoon of de handsfree set te verbinden/de verbinding ervan te verbreken.
 • " Aansluiten mediaspeler "/ " Mediaspeler afsluiten ": om alleen de streaming-verbinding te realiseren/te verbreken.
 • " Aansluiten telefoon en mediaspeler "/" Telefoon + mediaspeler afsluiten ": om de telefoon (handsfree set en streaming) te verbinden/de verbinding ervan te verbreken.
 • " Verbinding verwijderen ": om de koppeling ongedaan te maken.

Als u in het systeem een koppeling hebt ongedaan gemaakt, vergeet dan niet deze koppeling ook in uw telefoon ongedaan te maken.

Bevestig met OK .

  Koppelen van een Bluetooth -telefoon

  Het koppelen van de Bluetooth-telefoon aan het handsfree Bluetooth-systeem van uw autoradio mag om veiligheidsredenen en vanwege het feit dat deze handeling de volledige aandacht van de bestuurder ...

  Aannemen van een gesprek

  Een binnenkomend gesprek wordt aangekondigd door een beltoon en de weergave van een bovenliggend venster op het scherm. Selecteer met de toetsen het tabblad " JA " op het scherm. Be ...

  Zie ook:

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Parkeren op een helling
  Als u een aanhanger achter de auto hebt gekoppeld is het niet verstandig om uw auto op een helling te parkeren. Is het niet anders mogelijk dan de auto op een helling te parkeren, doe dit dan a ...

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Automatisch uitzetten
  Om de motor te stoppen in de onbelaste modus. 1. Verlaag de snelheid tot een snelheid die lager is dan 5 km/h. 2. Schakel stand N (vrijstand) in. 3. Haal uw voet van het koppelingspedaal. ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024