Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024): Bijvullen van AdBlue

SCR-systeem

Met behulp van de vloeistof AdBlue, die ureum bevat, zet een katalysator tot 85% van de stikstofoxides (NOx) om in stikstof en water, stoffen die onschadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu ...

Gebruiksvoorschriften

AdBlue is een oplossing op ureumbasis. Deze vloeistof is onontvlambaar, kleurloos en geurloos (indien koel bewaard). Als de vloeistof in contact komt met de huid, moet u de huid wassen met kra ...

Zie ook:

Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024). Bijzondere rijsituaties
Afb. 201 (A) Wagen in een bocht. (B) Motorrijder die voor u rijdt, buiten de actieradius van de radarsensor. Afb. 202 (C) Een wagen wisselt van rijstrook. (D) Wagen die draait en een andere ...

Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Handbediening
Het is mogelijk één of meer functies van de airconditioning handmatig in te stellen, terwijl de overige functies automatisch worden geregeld. Zodra u een instelling wijzigt, dooft ...

Modellen:

Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024