Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024): Veranderen van frequentieband

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets " OPTIES " om de secundaire pagina te openen.

Druk op " Band " om de frequentieband te wijzigen.

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

Een zender opslaan

Selecteer een zender of een frequentie.

Druk kort op de lege ster. Als de ster is gevuld, is de radiozender al opgeslagen.

Of

Selecteer een zender of een frequentie.

Druk op " Favorieten ".

Houd de toets waaronder u de zender wilt opslaan lang ingedrukt.

RDS inschakelen en uitschakelen

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets " OPTIES " om de secundaire pagina weer te geven.

Schakel " RDS " in of uit.

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

Als de RDS-functie is ingeschakeld, zoekt de radio steeds naar de sterkste frequentie van een zender, zodat u ernaar kunt blijven luisteren zonder dat u zelf de frequentie hoeft te wijzigen.

Sommige RDS-zenders zijn echter niet in het hele land te ontvangen, omdat de frequenties van de zender niet het hele land dekken. Dit verklaart dat de zender tijdens het rijden kan wegvallen.

Tekstberichten weergeven

Met de functie "Radiotekst" worden door de radiozender meegestuurde tekstberichten weergegeven die betrekking hebben op het radiostation of de muziek waarnaar geluisterd wordt.

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets " OPTIES " om de secundaire pagina weer te geven.

Schakel " INFO " in/uit.

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

TA-berichten beluisteren

De functie TA (Traffic Announcement) geeft voorrang aan het luisteren naar TA-verkeersinformatieberichten. Om te worden geactiveerd moet deze functie een radiozender die deze berichten uitzendt, goed kunnen ontvangen. Zodra een verkeersinformatiebericht wordt uitgezonden, wordt de geluidsbron die op dat moment wordt weergegeven automatisch onderbroken voor de weergave van het TA-verkeersinformatiebericht. Zodra dit bericht is afgelopen, wordt de weergave van de oorspronkelijke geluidsbron hervat.

Druk op Rad Media om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets " OPTIES " om de secundaire pagina te openen.

Schakel " TA " in/uit.

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

  Radio

  Selecteren van een zender Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven. Druk op een van de toetsen om automatisch te zoeken naar een radiozender met een hogere of lagere frequentie. Of ...

  Audio-instellingen

  Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets " OPTIES " om de secundaire pagina te openen. Druk op " Audio-instellingen ". Selecteer het tabblad &quo ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024). Basisfuncties
  Indrukken: aan/uit. Draaien: instellen van het geluidsvolume. Kort indrukken: veranderen van geluidsbron (Radio; USB; AUX (als een apparaat is aangesloten); CD; Streaming). Lang indrukken: ...

  Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024). Hoe werkt de handbediende airconditioning?
  Afb. 63 In de middenconsole: knoppen voor de handbediende airconditioning. De betreffende toets indrukken om een concrete functie in te schakelen. Om de functie uit te schakelen, nogmaals op de ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024