Hyundai i20: Informatiemodus

Onderhoudsinterval

LCD-Display

Service in Deze modus berekent en laat zien wanneer uw auto weer aan periodiek onderhoud toe is (in kilometers of in dagen).

Vanaf het moment dat er nog 1500 km of 30 dagen resteren voordat het onderhoudsinterval is verstreken, wordt nadat de Engine Start/Stop - Knop in de stand ON is gezet gedurende enkele seconden de melding "Onderhoud over" weergegeven.

Voor het instellen van het serviceinterval, zie naar de "Gebruikersinstellingenmodus" van het LCD-scherm.

LCD-Display

Service required Als u het periodieke onderhoud niet hebt laten uitvoeren volgens het geprogrammeerde onderhoudsinterval, wordt nadat de Engine Start/Stop-knop in de stand ON is gezet gedurende enkele seconden de melding "Onderhoud vereist" weergegeven.

Resetten van het onderhoudsinterval naar het eerder geprogrammeerde interval in km of dagen:

 • Druk op de toets langer dan 1 seconden ingedrukt.

LCD-Display

Service in OFF Wanneer het service-interval niet is ingesteld, zal een "Service-Interval Off" bericht worden weergegeven op het LCD-scherm.

Informatie

Onder de volgende omstandigheden is het mogelijk dat het aantal km of dagen niet correct wordt weergegeven.

 • Na het losnemen en weer aansluiten van de accukabels.
 • Na het uitschakelen en weer inschakelen van de zekeringschakelaar.
 • Nadat de accu ontladen is geweest.

Waarschuwingsmeldingen

Als een van de volgende dingen gebeurt, zullen waarschuwingsberichten worden weergegeven op de informatie- modus gedurende enkele seconden.

 • Lage brandstof enz.

  Tripcomputer-modus

  Deze modus geeft rijinformatie zoals de dagteller, het brandstofverbruik, enz. weer Zie "Tripcomputer" in dit hoofdstuk voor meer informatie. ...

  Modus Gebruikersinstellingen

  Via deze modus kunt u instellingen met betrekking tot het instrumentenpaneel, de portieren, verlichting, enz. wijzigen. Portier Onderwerpen Toelichting Automatisch vergrendelen ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Stuur niet vergrendeld (auto's met Smart Key-systeem)
  Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als het stuurwiel niet wordt vergrendeld wanneer de Engine Start/Stop-knop UIT geschakeld is. Controleer vergrendeling stuur (auto's met Smart Key ...

  Hyundai i20. Informatie - USB's Gebruiken
  Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt gestart. Het USBapparaat kan beschadigd raken als het apparaat al is aangesloten wanneer het contact wordt ingeschakeld. Het USB-apparaa ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023