Hyundai i20: Onderhoudssysteem

Verwarmings- en ventilatiesysteem

Interieurfilter Deze filter bevindt zich achter het handschoenkastje. Hij filtert stof of andere vervuilende stoffen die in de auto binnendringen via het verwarmings- en airconditioningssysteem.

Wij raden aan dat de luchtfilter van de klimaatcontrole vervangen wordt door een officiële HYUNDAI-dealer. Als er onder ongunstige omstandig-heden gereden wordt, bijvoorbeeld in een stoffige omgeving of op slechte wegen, moet het interieurfilter vaker worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

We adviseren u het systeem te laten controleren door een officiële HYUNDAI- dealer als de luchtopbrengst plotseling afneemt.

Hoeveelheid koudemiddel en compressorolie controleren

Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit, neemt de koelcapaciteit van de airconditioning af. Een teveel aan koudemiddel heeft ook nadelige effecten op de werking van de airconditioning.

Daarom adviseren we u het systeem te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer als het systeem niet normaal werkt.

Informatie

Het is belangrijk het systeem bij te vullen met de juiste soort en hoeveelheid olie en koudemiddel. Anders kan er schade aan de compressor ontstaan, waardoor het systeem niet meer goed functioneert.

WAARSCHUWING - Voertuigen uitgerust met R-1234yf

Omdat het koelmiddel onder zeer hoge druk licht ontvlambaar is, dient het airconditioningsysteem alleen te worden onderhouden door daarvoor opgeleide en gecertificeerde technici.

Het is belangrijk het systeem bij te vullen met de juiste soort en hoeveelheid olie en koudemiddel.

Anders kan dit leiden tot beschadigingen van de wagen of zelfs persoonlijke verwondingen.

Adviseren u het airconditioningssysteem te laten repareren door een officiële HYUNDAI-dealer.

  Werking systeem

  Ventilatie 1. Selecteer de gezichtsniveau modus. 2. Schakel de stand BUITENLUCHT in met de luchttoevoertoets. 3. Stel de temperatuur in op de gewenste waarde. 4. Zet de aanjager op de gew ...

  Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem

  (indien van toepassing) Temperatuurregelknop Aanjagerknop Toets AUTO (automatische regeling) Toets OFF Luchtcirculatietoets Toets voorruitontwaseming Achterruitverwarming toets ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Ontgrendelen
  Om te ontgrendelen: 1. Neem de Smart Key mee. 2. Druk op de portierhandgreepknop of op de portierontgrendelknop (2) op de Smart Key. 3. De portieren ontgrendeld. De alarmknipperlichten k ...

  Peugeot 208. TMC (Traffic Message Channel)
  TMC (Trafic Message Channel) is een Europese standaard voor verkeersinformatieberichten die via het RDS-systeem van FM-radio in realtime worden ontvangen. De door deze TMC-berichten doorgegeve ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023