Peugeot 208: De eerste stappen

Voorbeeld van een "gesproken commando" voor het navigatiesysteem: "Navigeer naar adres" "Kerkstraat 11 Amsterdam".

Voorbeeld van een "gesproken commando" voor de radio en de multimediafuncties: "Artiest Madonna afspelen".

Voorbeeld van een "gesproken commando" voor de telefoon: "Bel Jan".

De gesproken commando's zijn beschikbaar in 12 talen (Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Duits, Nederlands, Portugees, Pools, Turks, Russisch, Arabisch en Braziliaans).

Voor bepaalde spraakcommando's bestaan er synoniemen.

Voorbeeld: Navigeer naar / Routebegeleiding naar / Ga naar /...

In het Arabisch zijn de gesproken commando's voor: "Navigeer naar adres" en "POI weergeven in de stad" niet beschikbaar.

Informatie - het systeem gebruiken

Druk op de spraaktoets en zeg wat u wilt na de pieptoon. U kunt mij altijd onderbreken door op deze toets te drukken. Als u er nogmaals op drukt terwijl ik op een commando wacht, wordt ons gesprek beëindigd. Als u opnieuw wilt beginnen, zegt u "annuleren". Als u iets ongedaan wilt maken, zegt u "terug". Om te allen tijde informatie en tips te krijgen, zegt u "help". Als u mij vraagt iets te doen en er mist informatie, zal ik u een paar voorbeelden geven om u er stap voor stap doorheen te lopen. U krijgt meer informatie in "dialoogmodus beginner".

U kunt de dialoogmodus op "expert" zetten als u zich zeker voelt.

  Stuurwieltoetsen

  Druk kort op deze toets om de functie gesproken commando's te activeren. Neem de volgende aanwijzingen in acht om ervoor te zorgen dat het systeem uw gesproken commando's altijd herkent: spre ...

  Algemene gesproken commando's

  Deze commando's kunnen vanaf elke schermpagina worden gegeven nadat op de stuurwieltoets "Gesproken commando's" of "Telefoon" is gedrukt, behalve als er een telefoongesprek be ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. R (Reverse)
  Gebruik deze stand om de auto achteruit te rijden. AANWIJZING Laat de auto helemaal tot stilstand komen alvorens de selectiehendel in of uit stand R te zetten. Anders zou de transmissie kunnen ...

  Peugeot 208. Automatisch opnieuw verbinden
  Wanneer u terugkomt in uw auto met de telefoon waarmee het laatst verbinding is gemaakt, wordt deze automatisch herkend en wordt er binnen ongeveer 30 seconden na het aanzetten van het contact au ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023