Peugeot 208: Digitale radio (DAB, Digital Audio Broadcasting)

Peugeot 208 / Peugeot 208 - Instructieboekje (2017) / PEUGEOT Connect Radio / Digitale radio (DAB, Digital Audio Broadcasting)

Digitale radio

Digitale radio zorgt voor een betere geluidskwaliteit.

De verschillende "multiplex/bundels" bieden keuze uit radiozenders die op alfabetische volgorde zijn gerangschikt.

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Druk op "Frequentieband" en selecteer "DAB-band".

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

FM-DAB

"DAB" is niet overal beschikbaar.

Als het digitale signaal zwak is, kunt u met " FM-DAB" dezelfde zender blijven beluisteren doordat het systeem automatisch overschakelt op de desbetreffende analoge "FM"-zender (indien beschikbaar).

Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven.

Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven.

Inschakelen / uitschakelen "FMDAB".

Druk op het gearceerde gedeelte om te bevestigen.

Als "FM-DAB" is geactiveerd, kan er sprake zijn van een vertraging van enkele seconden als het systeem overschakelt op de analoge "FM"-radiozender en kan het geluidsvolume soms veranderen.

Als de kwaliteit van het digitale signaal weer goed is, schakelt het systeem automatisch weer over op "DAB".

Als de "DAB"-zender waarnaar u luistert niet beschikbaar is als "FM"-zender, of als "FM-DAB" niet is geactiveerd, wordt het geluid onderbroken als het digitale signaal te zwak wordt.

  Audio-instellingen

  Druk op RAD MEDIA om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven. Druk op "Audio-instellingen". Selecteer het tabblad "Klank ...

  Media

  ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Sleutel contactslot
  (indien van toepassing) WAARSCHUWING NOOIT draai de sleutel in het contactslot naar LOCK en ACC, vooral tijdens het rijden behalve in een noodgeval. Hierdoor wordt de motor uitg ...

  Peugeot 208. SCR-systeem
  Met behulp van AdBlue, een vloeistof die ureum bevat, kan een katalysator tot 85% stikstofoxide (NOx) omzetten in stikstof en water (niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu). De AdBlue b ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023