Peugeot 208: Gebruiksvoorschriften

AdBlue is een oplossing op ureumbasis. Deze vloeistof is niet ontvlambaar, kleurloos en geurloos (koel bewaren).

Als het additief in contact komt met de huid, moet u de huid wassen met kraanwater en met zeep. Als additief in de ogen komt, spoel de ogen dan onmiddellijk en grondig gedurende ten minste 15 minuten met kraanwater of met een oogspoelmiddel. Raadpleeg een arts bij een branderig gevoel of blijvende irritatie.

Als de vloeistof wordt ingeslikt, spoel de mond dan met schoon water en drink vervolgens een ruime hoeveelheid water.

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een hoge omgevingstemperatuur) kan het risico van het vrijkomen van ammoniakdampen niet worden uitgesloten: adem deze niet in.

Deze ammoniakdampen werken irriterend op de slijmvliezen (ogen, neus en keel).

Bewaar AdBlue buiten het bereik van kinderen, in de originele flacon of fles.

Als het AdBlue niet in de originele flacon wordt bewaard, verliest het zijn zuiverheid.

Gebruiksvoorschriften

Gebruik uitsluitend AdBlue die aan de norm ISO 22241 voldoet.

Verdun de AdBlue nooit met water.

Giet nooit AdBlue in de brandstoftank.

Flacons zijn verkrijgbaar bij het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Vul nooit AdBlue bij via een vulsysteem dat is bedoeld voor vrachtwagens.

  SCR-systeem

  Met behulp van AdBlue, een vloeistof die ureum bevat, kan een katalysator tot 85% stikstofoxide (NOx) omzetten in stikstof en water (niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu). De AdBlue b ...

  Voorschriften voor opslag

  AdBlue bevriest bij temperaturen rond -11 ºC en verliest zijn kwaliteit bij temperaturen vanaf 25 ºC. Het is raadzaam de flacons en flessen koel en buiten direct zonlicht te bewaren. O ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Aanduwen of aanslepen
  Een auto uitgerust met een handgeschakelde transmissie mag niet worden aangeduwd of aangesleept omdat hierdoor het emissieregelsysteem beschadigd kan raken. Auto's die uitgerust zijn met een a ...

  Peugeot 208. Cockpit (vervolg)
  Stuurkolomschakelaars Lichtschakelaar Richtingaanwijzers Toetsen op het stuurwiel voor bediening van het touchscreen: volume, veranderen van audiobron Snelheidsregelaar Snelheids ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023